Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tyck till om socialtjänsten!

Socialförvaltningen deltar under hösten i två undersökningar där vi vill veta vad du tycker om mötet med oss. Det är en enkel enkät som fylls i efter möte eller besök eller utförd insats, det är frivilligt och du är anonym. Informationen är viktig för att vi ska bli bättre på det vi gör.

Foto: Mostphotos

Undersökningen pågår under perioden 17 september–19 oktober 2018. Genom att delta i undersökningen får vi möjlighet att jämföra oss med andra kommuner runt om i landet.

Individ- och familjeomsorg

Enkäten delas ut till alla brukare efter möte med socialsekreterare inom missbruks- och beroendevården och ekonomiskt bistånd samt till vårdnadshavare och ungdomar över 13 år inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Frågorna som ställs i enkäten handlar om:

 • Hur du upplever socialsekreterarens tillgänglighet.
 • Hur lätt eller svårt det är att förstå den information du får av socialsekreteraren.
 • Om du anser att dina synpunkter på din situation efterfrågas.
 • Om du upplever att socialsekreteraren har förståelse för din situation.
 • I vilken utsträckning du upplever att du kunnat påverka den hjälp du fått.
 • Hur nöjd eller missnöjd du är sammantaget med det stöd du fått.
 • Om kontakten med socialtjänsten har lett till att situationen har förändrats.

Undersökning för personer med funktionsnedsättning

Personerna som kommer att få möjlighet att besvara en brukarenkät är de som har insatserna:

 • Vuxna med boende enligt LSS, gruppbostad
 • Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad
 • Vuxna med boende enligt SoL, socialpsykiatri
 • Vuxna med boendestöd enligt SoL
 • Vuxna med daglig verksamhet enligt LSS
 • Vuxna med sysselsättning enligt SoL, social psykiatri
 • Vuxna med personlig assistans

I enkäten finns frågor inom tre kvalitetsområden:

 • Självbestämmande
 • Trygghet
 • Bemötande

Under samma period kommer även vuxna personer under 65 år, med insats hemtjänst, få möjlighet att besvara enkäten.

 

Kontakt

Individ- och familjeomsorg
marie.nystrom@haninge.se

Funktionsnedsättning
mari-louise.brunstedt@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020