Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Aktuellt på stadsbyggnadsförvaltningen

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 september godkändes höjningen av VA-taxan, delårsrapporten och cykelplanen bordlades till nästa nämnd. På ledningsnivå pågår nu ett intensivt arbete med strategi och budget för perioden 2019-2020 för att få till tydliga prioriteringar och en effektiv styrning av verksamheten. Och kom ihåg att besvara APU-undersökningen – med ditt svar bidrar du till utvecklingen av vår verksamhet.

Foto: Mostphotos

Vid sammanträdet den 19 september fick nämnden en närmare presentation av revideringen av VA-planen.

– Vi tar ett omtag med VA-planen – vi ser att vi bättre behöver koppla ihop den med översiktsplanen och alla utbyggnader som ska ske i tätorterna. Vi kommer också att uppdatera den årligen, säger Anna W Haapaniemi.

SBF:s ledningsgrupp var i mitten på september på planeringsdagar i mitten på september. På agendan var just strategi och budget 2019-2020, stadsbyggnadsprocessen, implementeringen av arbetsgivarvarumärket och vårt nya arbetsgivarvarulöfte Tid för utveckling. Rum för idéer.

– Särskilt intressant var vårt arbete med stadsbyggnadsprocessens utmaningar. Vi ritade upp processen och beskrev var problemen uppstår och varför de är ett problem. Samt vad vi kan göra redan i dag för att processen ska löpa på smidigare. En av slutsatserna är att för att kunna gå från förort till stad på ett mer effektivt sätt, så behöver kommunen förstärka kompetensen inom projektledning. Det här underlaget tar jag med mig vidare i pågående arbete med att kartlägga stadsbyggnadsprocessen på en kommunövergripande nivå, säger Anna Waldman Haapaniemi.

Mobilt pop up-kontor

Fotograf: Fredrik Sundberg

Under hösten har förvaltningen lanserat det nya mobila pop up-kontoret i form av en husbil med utställningskit med skärmväggar, konstgräsmatta och möblering. Först ut att få besök av vårt nya mobila pop up-kontor var Jordbro, där det nu pågår ett samråd för den första etappen för utvecklingen av Jordbros centrala delar. Planarkitekterna har träffat minst 250 personer under de två veckor de varit på plats och berättat om planerna för Jordbro.

– Det här är ett gott exempel på hur vi vill förbättra vår medborgardialog, säger Anna W Haapaniemi.

Fira det goda livet

Fotograf: Fredrik Jansson

Förvaltningen har återigen medverkat med flest aktiveringar på "Fira det goda livet"-festen som ägde rum den 8 september – ett unikt tillfälle att träffa våra invånare och bidra till att skapa det goda livet mellan husen. VA bidrog med sin Släng rätt i toalettkampanj, utdelning av kranvatten i pet-flaskor med våra vattentorns mönster. Staben bidrog med en utställning om Haninge arkitekturpris och Planavdelningen inspirerade till stadsodling.

– Stort tack för era insatser under denna dag. Nu när vi håller på att planera för kommande år, ska vi se hur vi kan nyttja detta tillfälle ännu bättre för att möta medborgarna, säger Anna W Haapaniemi.

Agendan från stadsbyggnadsnämnden i korthet:

Flera nya medborgarförslag där förslagsläggarna var på plats.

 • Ett medborgarförslag blev återremitterat till oss på förvaltningen.
 • Information till nämnden om:
  - Sommarferieprojekt
  - Status gällande VA-planen och revideringen av denna
  - Otjänligt dricksvatten i Årsta havsbad
 • Ny cykelplan
 • Ny VA-taxa
 • Delårsrapport T2
 • Fyra tillsynsärenden

APU-undersökningen

Sist men inte minst. Kom ihåg att besvara APU-undersökningen – med ditt svar bidrar du till utvecklingen av vår verksamhet. 

Senast uppdaterad: 23 juli 2020