Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Etableringscentrum – samlar och möjliggör

Haninges satsning på projektet Etableringscentrum tillsammans med Nynäshamn, Tyresö och Arbetsförmedlingen har redan bidragit till att nyanlända kommit ut i egen försörjning och kan visa på ett antal framgångsfaktorer.

Styrgrupp Etableringscentrum; Beatrice Gustafsson (projektledare), Charlotte Dahlbom (socialchef Nynäshamn), Ingrid Månsson (avdelningschef Haninge), Siw Lidestål (förvaltningschef Haninge och styrgruppens ordförande), Ritva Widegren (förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn) , Iréne Hededal (förvaltningschef Tyresö) Foto: Julia Reuter Holmström

Projektet består av tre stycken Etableringscentrum. Ett i vardera kommun; Haninge, Nynäshamn och Tyresö och har tagit emot deltagare sedan i maj 2018. Varje Etableringscentrum har projektpersonal bestående av arbetsförmedlare, arbetsgivaransvariga, samhällsvägledare, socialkonsulenter och språkpedagoger.

Etableringscentrum tar emot deltagare från Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie insatser. Haninge Etableringscentrum har hittills tagit emot 102 deltagare, varav 43 stycken redan skrivit ut. Av dessa har 37 procent gått ut i jobb, 33 procent i studier och 30 procent avslutats av andra orsaker såsom för sjuk för att delta eller flyttat från kommunen.

Projektledare Beatrice Gustafsson lyfter några av framgångsfaktorer:

  • Projektpersonal träffar SFI och försörjningsstöd/boendeenheten regelbundet för planering och uppföljning av deltagares utveckling.
  • Projektets arbetsgivaransvariga ingår samarbete med större rikstäckande bolag för praktik och anställning.
  • Språkpedagogen i Haninge har tagit fram en "branschskola" på sex veckor som inriktar sig på bristyrken. Nästa steg är att ha språkstärkande lektioner ute på företagen tillsammans med deltagarna.

Projektet Etableringscentrum medfinansieras av Europeiska socialfonden och pågår till den 31 mars 2021 med målet att öka antalet nyanlända kvinnor och män som kommer ut i egen försörjning.

På bilden: Styrgrupp Etableringscentrum; Beatrice Gustafsson (projektledare), Charlotte Dahlbom (socialchef Nynäshamn), Ingrid Månsson (avdelningschef Haninge), Siw Lidestål (förvaltningschef Haninge och styrgruppens ordförande), Ritva Widegren (förbundschef Samordningsförbundet Östra Södertörn), Pia Erneborg (biträdande enhetschef Arbetsförmedlingen) och Iréne Hededal (förvaltningschef Tyresö).

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. I Sverige stöder Socialfonden projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Läs mer om Europeiska Socialfonden

Senast uppdaterad: 23 juli 2020