Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nya direktiv om rehabiliteringsplaner

Inom Haninge kommun har vi arbetat intensivt med att utveckla vår sjuk- och rehabiliteringsprocess. Många av våra chefer har deltagit i vår speciella utbildningssatsning för att göra processen känd så att den används.

Foto: Mostphotos

Vi hoppas att du som chef redan har uppmärksammat att från och med 2018-07-01 gäller nya direktiv om rehabiliteringsplaner i Socialförsäkringsbalken.

I korthet gäller följande:

Rehabplan upprättas senast dag 30 i sjukskrivningen om en medarbetare beräknas vara sjuk mer än 60 dgr (även för deltidssjuk). Planen tas i möjligaste mån fram i samverkan med arbetstagaren och ska innehålla planerade åtgärder för att säkerställa att medarbetaren återgår i arbete. Den ska uppdateras löpande.
För personer som är sjukskrivna redan nu och där prognosen är att de kommer vara sjukskrivna ytterligare 30 dagar ska plan tas fram senast 2018-09-30.
Om sjukdomsbilden vid dag 30 är så pass oklar att det inte går att avgöra vad som behöver göras, skriver ni detta i planen vid det tillfället.
Genom att du som chef använder den mall som vi har i kommunen, och som är en viktig del i vår process, uppfyller vi lagkraven.

Du hittar mallen här tillsammans med övrig information om arbetslivsinriktad rehabilitering.

Om det är säkerställt att personen kommer vara åter på heltid senast dag 59 eller om det är konstaterat att personen inte kommer återgå i arbete finns inget lagkrav på att ta fram en plan.

Som chef får du gärna informera dina medarbetare om detta på ett APT, förslag på innehåll bifogas. 

Obligatorisk rehabplan dag 30

Senast uppdaterad: 23 juli 2020