Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Brist på foder till boskap även i Haninge

Det varma vädret ser ut att fortsätta vilket gör att det finns en risk för akut brist på djurfoder. Haninge kommun har dialog med ett flertal bönder i kommunen. Kommunens egna markytor ses över för att se om det finns fler som är lämpliga för skörd.

I kommunen har frågan uppmärksammats och kommunens markförvaltare har gjort en inventering för att se om det finns någon möjlighet att hitta ytterligare mark. Den mark som Haninge kommun äger är utarrenderad, våra arrendatorer upplever dock själva stora brister på grund av torkan.

Men det finns också mindre ytor som är kommunens mark, vilka inte går att köra större jordbruksmaskiner på. De kan möjligen gå att skörda manuellt eller med hjälp av mindre maskiner. Om intresse finns för någon särskild yta, ta kontakt med kommunen (se kontaktuppgifter i höger kolumn) så kan vi hjälpa till med att se vem som äger den. Är ytan kommunens så undersöker vi om ytan är lämplig för skörd och utfärdar tillstånd. Vi har också fått förfrågan om sly och kommunens skogsinnehav avseende om ungskog har sådant inslag, dock ser vi inte att detta i nuläget skulle kunna vara en resurs att räkna med eftersom det här också handlar om andra hänsyn bland annat skogsvårdslagen.

Det finns just nu flera olika initiativ från olika håll för att skapa samverkan i denna fråga.
Till exempel Lantbrukarnas riksförbunds regionkontor
Facebook-grupperna: Foderhjälpen 2018 eller Betesmark åt betesdjuren.

Känner du ingen djurägare, men har foder? Kolla då in webbsidan proteintipset.se 

När det gäller grundvattentillgången är SGU, Sveriges geologiska undersökning, de som bevakar i Sverige, de mäter kontinuerligt grundvattennivåer samt håller brunnsregister på SGUs hemsida

Frågor?

Har du ytterligare frågor eller intresse av något mindre markområde, vänligen kontakta:

Stadsbyggnadsförvaltningen
08-606 70 00
stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 juli 2020