Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kort sammanfattning från GVN:s sammanträde

Vid Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträde den 11 december fattades beslut om bland annat:

Foto: Mostphotos
  • Klämdagar för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 för utbildningsförvaltningen
  • Läsårsdata 2020/2021 samt antal skoldagar enligt följande: höstterminen 86 dagar + vårterminen 98 dagar = 184 – fem studiedagar = 179 skoldagar för eleverna.
  • Programprislistan för 2019 som reglerar den ersättning utförare erhåller för olika
    gymnasieprogram samt timkostnaden för svenskundervisning för
    invandrare (SFI).
  • Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda orsakerna till den höga
    frånvaron i Haninges gymnasieskolor och i april 2019 redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att förbättra den.

Läs hela protokollet från GVN:s sammanträde 11 december

Senast uppdaterad: 23 juli 2020