Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tre broschyrer för dig som är vårdnadshavare

Vi vill ge ditt barn – och alla andra barn i Haninges kommunala skolor och förskolor – den kunskap och omsorg de behöver för att de ska stå väl rustade för framtiden. Som hjälp har vi tagit fram tre broschyrer.

När hem och förskola samarbetar skapar vi de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling och lärande.

För att lyckas behöver både förskola och skolan och du som är vårdnadshavare ta ansvar. Broschyrerna som handlar om hur vi ger ditt barn bra förutsättningar i förskolan och skolan. Vi går igenom vilka roller, rättigheter och skyldigheter vi och du har för att skapa en trygg och bra förskola och skola för ditt barn. Dessa riktlinjer utgår från skollagen och läroplanen och gäller vid alla förskolor och grundskolor i Haninge.

Broschyrerna ger dig också några bra tips på vad du kan göra för att hjälpa ditt barn med sin vistelse i förskolan och skolan och vart du kan vända dig om det behöver extra stöd.

1. Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i förskolan

En informationsbroschyr för dig som är vårdnadshavare med barn i Haninges kommunala förskolor. 

Läs hela broschyren


2. Så ger vi ditt barn bra förutsättningar i skolan

Läs hela broschyren

En informationsbroschyr för dig som är vårdnadshavare med barn i grundskola eller förskoleklass i Haninges kommunala skolor.


3. Giftfri vardag

I Haninge kommun jobbar vi gemensamt för att nå det nationella miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö. Vi har därför tagit fram en kemikalieplan för utfasning av skadliga ämnen med fokus på barn och unga i Haninge kommuns verksamheter. Vi vill gärna involvera dig som vårdnadshavare i detta arbete. Med denna broschyr vill vi därför dels informera dig om vårt arbete, och dels uppmana dig att själv aktivt fundera över dessa frågor tillsammans med dina barn och ungdomar.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020