Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årets sista chefsforum välbesökt

Årets sista chefsforum innehöll information och inspiration. Meeri Wasberg tryckte på vikten av tack och bad oss alla att gå hem och tacka medarbetarna för allt bra som vi gör i kommunen varje dag. Magnus Gyllestad tog vid och talade om hur han ser Haninges fortsatta utveckling. Carl Brümmer bjöd på en inspirerande föreläsning kring ledarskap och förändring.

Magnus Gyllestad tryckte på vikten av att framtidssäkra vår organisation och ytterligare utveckla hur vi arbetar med styrning.

- Vi jobbar bra idag – på vertikalen, inuti våra egna förvaltningar, i avdelningar, i områden och i enheter, men vi behöver utveckla oss att jobba på den horisontella, över gränserna. Vi behöver spela som en orkester tillsammans, sa Magnus Gyllestad.

Han liknade det med att vi behöver utveckla våra hängrännor och ett verktyg och en metod för att arbeta i hängrännor är att införa projekt- och portföljstyrning. Ett arbete som kommer att starta under 2019.

- Genom att införa projekt- och programstyrning så kommer vi att kunna göra en mycket bättre och mer sammanhållen återrapportering till våra förtroendevalda, vi kommer att spela bättre som ett lag, göra säkrare växlingar i stafetten och vara än mer snabbrörliga, sa Magnus.

I detta är arbete är det också viktigt att inte tala om gränssnitt mot varandra utan att istället tala om vilka samarbetsytor vi har mellan oss.

Carl Brümmer, coach och föreläsare tog vid och gav en målande föreläsning kring om vad somär viktigt att tänka på i ledarskapet och särskilt att leda i förändring.

Han konstaterade att evolutionen har lärt oss att förändring kan vara farligt, så det är helt naturligt att reagera med en viss skepsis på förändringar. Men konstaterade i samma andetag att vi klarar av att hantera förändringar och att människan är enormt anpassningsbar.

Han utmanade publiken att bestämma sig för vad jag som person vill lägga till i min komfortzon inför 2019.

– Att leda sig själv är grunden i ledarskapet, sa Carl Brümmer.

Det är också viktigt hur vi väljer orden.

– Tänk på skillnaden på att använda "man" eller "jag" och "måste" eller "vill".

­– Måste gör att vi uppfattar att vi inte styr oss själva, det finns en poäng med att uttrycka sig i termer av vad jag vill. Det handlar hela tiden om självledarskap, känslomedvetenheten är viktig.

Carl fortsatte med att gå igenom förändringens fyra rum, som är en modell som kan användas för att visa hur en grupp eller individ går igenom olika tillstånd i förändringsprocesser. Han pratade om fyra olika stadier; nöjdhet, självcensur, inspiration och acceptans.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020