Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Grund- och förskolenämndens sammanträde 28 mars

Nämndsammanträdet behandlade bland annat revidering av Ribbybergsskolans lokalprogram, kommunala tjänstegarantier och remisser för cykelplan, trafikstrategi och handikapprådets reglemente.

Hela dagordningen:

§ 26     Mötets öppnande

§ 27     Val av justerare

§ 28     Aktuellt från förvaltningen

§ 29     Månadsuppföljning januari-februari

§ 30     Revidering av lokalprogram Ribbybergsskolan

§ 31     Remiss: Cykelplan 2018

§ 32     Remiss: Revidering av reglemente för Kommunala handikapprådet

§ 33     Remiss: Trafikstrategi för Haninge kommun

§ 34     Kommunala tjänstegarantier

§ 35     Pedagogiska utmärkelser 2018

§ 36     Remiss från Skolinspektionen - ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående grundskola - Stefna

§ 37     Ansökan om förändring Lärkan Pysslingen AB

§ 38     Meddelanden

§ 39     Delegationsbeslut

Senast uppdaterad: 23 juli 2020