Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

En dag med Christopher Wärngård

Christopher Wärngård är gruppledare på barnenhetens utredningsgrupp som har hela Haninge som upptagningsområde och handlägger ärenden som gäller barn mellan 0 och 11 år som är föremål för utredning enligt socialtjänstlagen.

På enheten arbetar sjutton socialsekreterare, två gruppledare, en enhetschef och en assistent som stöttar med administrativt arbete. Enheten jobbar med utredning, risk- och skyddsbedömningar och insatser. Man samarbetar mycket med mottagningsenheten, Barnahus, Hanba och familjecentralerna samt med ungdomsenheten, som ansvarar för barn mellan 12 och 20 år om syskonskaror i olika åldrar.

Torsdag 8 mars

8.27
Jag kommer till jobbet vid den här tiden varje dag efter att ha lämnat barn på skola och förskola. Det första jag gör är att samla ihop anmälningar som kommit in via natten genom Socialjouren, jag hämtar dem i receptionen på socialtjänsten. Vanligtvis är det 1-2 anmälningar, ibland ingen alls, och det blir fler i samband med helger. De flesta kommer in från Polisen, som ryckt ut till familjen och bedömt att barn kan fara illa av situationen. Idag har det kommit en enda anmälan om våld i en familj, som jag läser igenom och gör en bedömning av. Vanligtvis läggs inkommande anmälningar direkt till handläggare för bedömning. I vissa fall då ett ärende avslutats hos oss och det kommer in ny orosanmälan inom tre månader sorterar vi den som en aktualisering. Dessa tilldelas den handläggare som tidigare haft utredningen. En första bedömning görs ofta av mig och jag beslutar om ärendet kan vänta tills kommande tisdag när vi går igenom fallen som kommit in. Bedömer jag att en åtgärd krävs omedelbart kontaktar jag aktuell handläggare som oftast kontaktar föräldern. I fall som gäller våld och där det krävs en akut insats har vi stöd av de handläggare som jobbar med ärenden som gäller våld i nära relation. De har hand om skyddade boenden och kan bistå med att flytta kvinnor och barn. Barn som behöver flyttas från familjen kan placeras i jourfamilj efter akut LVU, men detta är ganska ovanligt.

8.59
Nu hämtar jag en kopp kaffe och går in i ett möte med en arbetsgrupp jag ingår i som jobbar med att se över hur vi hanterar frågor om Våld i nära relation. Vi har jobbat i det här projektet hela hösten och lämnat ett förslag vidare via styrgruppen till förvaltningsledningen som ska fatta beslut om hur man går vidare.

10.02
Åter till skrivbordet där jag går igenom mailen och svarar på lite frågor, jag samtalar också med en socialsekreterare som vill ha stöd i ett beslut. I min roll som gruppledare ingår att leda och fördela arbetet, jag är mycket involverad i det operativa arbetet och dagarna har ett högt tempo, när jag är tillgänglig får jag ofta frågor från medarbetarna som vill diskutera och bolla inför beslut. Detta innebär att dagarna kan innehålla lite vad som helst, men det är också tjusningen med jobbet.

Jag och Ulrika på väg in i möte med Barn och ungas ledningsgrupp.Jag och Ulrika på väg in i möte med Barn och ungas ledningsgrupp.Foto: Christopher WärngårdJag och Ulrika på väg in i möte med Barn och ungas ledningsgrupp.

11.00
Vi gruppledare är inbjudna till Barn och ungas ledningsgrupp för att diskutera samverkan och förebyggande arbete kring barn som utsätts för våld. Anmälningarna ökar och orsaken till det är främst att benägenheten att anmäla ökar, det är alltså inte en faktisk ökning av våld i hemmet. Det är viktigt och bra att fler vågar anmäla men vi som organisationen och våra handläggare måste också kunna möta de ökade kraven. Jag har efterfrågat ett riktat förebyggande arbete i dessa frågor och jag är glad att vi gruppledare nu fått inbjudan till ledningsgruppsmötena vid två tillfällen per termin så att vi får möjlighet att bidra med vår kunskap.

12.05
Mina kollegor kallar mig lite skämtsamt för ”Pasta Alfredo-mannen”, det kommer sig av att jag varje lunchrast tar en promenad ner till Haninge centrum och Hemköp, där jag köper min lunch i form av en Felix fryslåda. Jag tröttnar inte på att äta samma mat hela tiden och framför allt uppskattar jag att få komma ut på en liten promenad mitt på dagen, det rensar huvudet och gör att man blir piggare på eftermiddagen.

13.11
Jag sitter nästan uteslutande i telefon under eftermiddagen, men jag hinner också stötta handläggare som kommer in och vill dryfta ärenden och medverka i en medarbetares mål- och resultatsamtal tillsammans med vår chef.

Jag och Jonathan stämmer av inför LVU-förhandling.Jag och Jonathan stämmer av inför LVU-förhandling.Foto: Christopher WärngårdJag och Jonathan stämmer av inför LVU-förhandling.

15.12
Jag träffar en av våra handläggare och förvaltningsjuristen Jonathan inför en LVU-förhandling. Vi går genom det sista i ärendet inför den muntliga förhandling som de ska på, vi jobbar alltid så att handläggaren i ärendet sitter med juristen i rättssalen. Omhändertaganden enligt LVU är en kraftfull åtgärd som vi tar till i sista hand när barn försummas svårt eller är i omedelbar fara. Vårt uppdrag är att utreda enligt socialtjänstlagen, vi upprättar en utredningsplan tillsammans med familjen och vår målsättning är att hitta samförståndslösningar- vi vill hitta rätt insats som bidrar till förändring för barnet. De verktyg vi har till vårt förfogande är en stor egen kommunal öppenvård med familjebehandling, barngrupper, Barnahus, föräldramottagning och föräldrastödsgrupper. Barnen kan få en kontaktfamilj eller kontaktperson om de är lite äldre och vi kan också erbjuda krisstödjare som snabbt kan träffa barn och förälder och stötta dem genom processen. Ofta är föräldrarna mottagliga för stöd när vi jobbar med dem i krissituationen som uppstår i samband med anmälan och försöker ge dem en känsla av sammanhang och trygghet i utredningsprocessen. Det breda sociala tänket som finns i hela Haninge kommun och som genomsyrar socialtjänst, skola, politiker och polis leder till att barn i Haninge sällan far riktigt illa, vi kan ofta komma in med förebyggande och stödjande insatser innan det går för långt och det känns gott.

16.33
Arbetsdagen avslutas med att kolla mailen och klara av ytterligare några telefonsamtal innan jag går hem.  Jag bor i kommunen så jag har ingen lång resväg men ska hämta mina egna barn på vägen innan kvällsbestyren tar vid.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020