Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Haninges företagare ger kommunen rekordhögt betyg vad gäller service och bemötande

Partnerskapet Stockholm Business Alliance (SBA) tillsammans med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) släppte sin servicemätning idag, en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Haninges resultat är rekordhögt.

Flygbild över Handen Flygbild över Handen Foto: Stadsbyggnadsförvaltningen

Kommunen hamnar på ett NKI-värde på 72 vilket är en ökning från föregående års mätning på tre enheter. Betygsskalan går från 0-100 där 70-80 är högt och 80-100 är mycket högt. Haninge kommun har förbättrat sig i alla myndighetsområden förutom brandtillsyn och bygglov där kommunen backar något. Nytt för i år är myndighetsområdet livsmedel där Haninge hamnat på ett NKI-värde på 77.

Konkreta exempel på åtgärder som har bidragit till nöjdare företagare i Haninge:

  • Brandförsvarsförbundet har reviderat sin avisering vid tillsyn så att företagen dom besöker kan förbereda sig på ett bättre sätt både vad gäller dokumentation och bemanning.
  • Socialförvalting har gjort en omarbetning av blanketterna för ansökan om serveringstillstånd med utförligare anvisningar och webblänkning till andra myndigheter den sökande samtidigt måste ha tillstånd från. De har även utfört kompletteringar på hemsidan såsom kravspecifikation att uppfylla vid ansökan om serveringstillstånd, kunskapsprovet i alkohollagen samt om den årliga restaurangrapporten.
  • Stadsbyggnadsförvaltningens trafikenhet har fått ökade personalresurser vilket förbättrat möjligheterna att möta kundernas förväntningar. Enheten har också infört veckovisa ärendehanteringsmöten för att lära av varandra, korta handläggningstider och kvalitetssäkra ärendehanteringen. Va-enheten har infört sänkta lägenhetsavgiften i VA-taxan vilket har gett positiv effekt för exploatörer (lägre anslutningsavgift för flerfamiljshus).
  • Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund har utbildat all personal i klarspråk och deras dokument ses över i syfte att vara lätta och tydliga för kunderna att ta till sig. De har gjort en översyn av sitt arbetssätt i syfte att hålla handläggningstider nere. De genomför just nu ett arbete med att se hur de i samband med tillsyn och handläggning av ärenden kan utvecklas för att ge en bättre upplevd service inom områdena information och rådgivning.
  • Genom att skapa en förvaltningsöverskridande företagsgrupp har kommunen underlättat och effektiviserat arbetet med stora etableringar.
  • Välbesökta nätverksforum som frukostmöten och näringslivets dag har bidragit till ökad dialog mellan kommunen och näringslivet.

Om undersökningen

Undersökningen är upplagd enligt analysmodellen "Nöjd-Kund-Index" (NKI), vilket är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0-100, där 100 är högsta betyg. Modellen innebär att man kan jämföra sig över tid och med andra verksamheter. Årets undersökning avser avslutade företags-ärenden under 2015 inom sex myndighetsområden; Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelser, Miljö-och hälsoskydd, Livsmedel samt Serveringstillstånd. Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
40 av 54 SBA-kommuner har genomfört servicemätningen detta mellanår innan det blir obligatoriskt att mäta varje år inom ramen för SBA-partnerskapet. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 56 kommuner i Sverige genomfört samma undersökning. Från 2016 kommer det exempelvis vara obligatoriskt för SBA´s partnerkommuner att göra NKI-undersökningen varje år istället för vartannat.

Faktaruta SBA

För att möta den globala konkurrensen skapades 2006 det regionala samarbetet SBA och sedan dess har Stockholms position som ledande region i Skandinavien blivit allt mer uttalad. Från 2015 innefattar samarbetet 53 kommuner i regionen. Arbetet inriktar sig mot att attrahera internationella investeringar genom att koordinera arbetet inom investeringsfrämjande, marknadsföring och utveckling av regionens näringslivsservice. Målet är att vara den ledande hållbara tillväxtregionen i Europa 2020. http://www.stockholmbusinessalliance.se/

Läs mer i pressmeddelandet här

Senast uppdaterad: 23 juli 2020