Till dig som vill bli leverantör

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Vi arbetar också med Haninges fastighetsbolag Tornberget, samt har täta samarbeten med kommunerna på Södertörn.


Upphandling Södertörn 
Här finns information om upphandling och inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. På webbplatsen finns all information samlad för dig som vill lämna anbud och för dig som är beställare.


 

Om Upphandling Södertörn

Upphandling Södertörn arbetar med att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsenhet och en inköpsenhet. Tillsammans är vi idag 19 medarbetare. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.

Samordnad varudistribution

Den samordnade varudistributionen är ett samarbete mellan de åtta södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn.  

Skicka faktura till kommunen
Fakturor till kommunen ska skickas elektroniskt enligt lagen om elektroniska fakturor som trädde i kraft 1 april 2019.
Här hittar du information om alla sätt att skicka fakturor till Haninge kommun.

Upphandling Södertörn

Inköpsstöd
Frågor om avtal, beställning, leverantörsfrågor, fakturor, betalningar

Kontakta inköpsstöd

Upphandling och inköp för Haninge och Nynäshamns kommuner

Upphandling Södertörn

Kontakta Upphandling Södertörn

Senast uppdaterad: 21 december 2021