Upphandling

Upphandling Södertörn samordnar Haninge och Nynäshamns kommuns upphandlingar av varor och tjänster. Vi arbetar också med Haninges fastighetsbolag Tornberget, samt har täta samarbeten med kommunerna på Södertörn.


Upphandling Södertörn 
Här finns information om upphandling och inköp i Haninge och Nynäshamns kommuner. På webbplatsen finns all information samlad för dig som vill lämna anbud och för dig som är beställare.


 

Om Upphandling Södertörn

Upphandling Södertörn arbetar med att stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar. Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Verksamheten

Upphandling Södertörn består idag av en upphandlingsenhet och en inköpsenhet. Tillsammans är vi idag 19 medarbetare. Tjänstemännen ingår i Haninge kommuns organisation, men har både Haninge och Nynäshamns kommuner som uppdragsgivare. Verksamhetschef för Upphandling Södertörn är Mikael Blomberg.

Samordnad varudistribution

Den samordnade varudistributionen är ett samarbete mellan de åtta södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje och Nykvarn.  

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 april 2020