Maria Engberg Habazin, planarkitekt

Att få arbeta kreativt och ha möjlighet att påverka stadens utformning är något som Maria Engberg Habazin, planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i Haninge, verkligen uppskattar med sitt arbete.

Foto: Jennifer Glans

Vad lockade dig till just Haninge kommun?

– Jag jobbade i en annan Stockholmskommun och kände några på stadbyggnadsförvaltningen i Haninge som berättade för mig om jobbet. Det som framför allt lockade mig är att det finns tid och möjlighet att utveckla sina egna yrkesintressen. Allt vi gör är baserat på de politiska målen, men inom ramen för dem har vi stor frihet att fatta egna beslut.

Hur kan du utveckla dina egna intressen inom yrket?

– På planavdelningen i Haninge lägger vi 70 procent av vår arbetstid på detaljplaner och 30 procent av tiden på verksamhetsutveckling. Det betyder att du, kopplat till verksamhetsmålen men utifrån dina egna intressen, kan välja någonting att fördjupa dig inom. Det kan handla om att pröva nya arbetssätt, delta på konferenser eller något helt annat.

Kan du ge ett exempel?

– Haninge växer och har som mål att utveckla och skapa bättre boendemiljöer. När stadskärnan och bostadsområden förtätas är det särskilt viktigt med ett medvetet hållbarhetstänkande. Jag har arbetat med det som kallas grönytefaktorn för bostadsgårdar, mellanrummen mellan husen. Det är en ny metod för att mäta och kartlägga bland annat den biologiska mångfalden, där olika funktioner får olika poäng.

Hur bidrar det till att göra Haninge kommun bättre?

– Metoden har blivit ett användbart verktyg för att utveckla och skapa bättre boendemiljöer. För mig innebär det en större variation i min arbetsdag och för Haninge innebär det en högre kvalitet för kommuninvånarna.

Vad utmärker stadsplaneringen i Haninge?

– Jag uppskattar verkligen att Haninge kommun har en uppdaterad, modern syn på stadsbyggnad. Ambitionsnivån är väldigt hög – bland politiker, chefer och medarbetare. Det finns även ett uttalat hållbarhetsperspektiv och vi jobbar bara med projekt som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

Vilka är fördelarna med att arbeta som planarkitekt inom en kommun?

– Det känns att vi verkligen har utrymme att vara kreativa. Vi har skissmöten varannan vecka där vi planarkitekter sitter tillsammans i grupper och skissar på hur ett område skulle kunna se ut. En stor fördel med att vara planarkitekt inom en kommun är att få medverka under hela processen och kunna påverka slutresultatet. Man kan rita detaljplanen och sedan få se den realiseras. Till exempel har jag en kollega som har gjort detaljplanen för det som just nu byggs utanför vårt fönster!

Senast uppdaterad: 4 maj 2018