Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

Välkommen att utvecklas med oss

Vi utvecklar och inför nya arbetssätt och metoder för vi tror på att det är ett sätt att förbättra människors väg till självständighet och egenförsörjning. Vi tror även att vi har större chans att möta de framtida behoven för socialtjänstens uppdrag.

Ekonomiskt bistånd ansvarar för myndighetsutövning och i uppdraget ligger att stärka möjligheten hos personer som inte kan försörja sig till att hitta sin egen förmåga till ett självständigt liv med egen försörjning. Med individen i centrum utreder vi behov, fattar beslut, ger uppdrag till Arbetsmarknadscenter, samarbetar med andra aktörer samt följer individen i uppföljande insatser under hela processen.

I vårt arbete är MI ett viktigt förhållningssätt och vi använder det standardiserade utrednings- och bedömningsinstrumentet Instrument X. Vi samarbetar med många olika aktörer både internt och externt.

Under 2020 kommer vi inrätta en automatiserad stödfunktion genom digital medhjälpare vilket ger oss ökade möjligheter att använda vår arbetstid till att möta människan och kunna erbjuda motivationshöjande insatser.

Vi är en del av Avdelningen Arbete och Försörjning som även består av Boenheten och mottagning av nyanlända, Etableringscenter (ett ESF-projekt) och Arbetsmarknadscenter. På enheten Ekonomiskt bistånd arbetar idag 28 medarbetare, 3 gruppledare och 1 enhetschef. Vi har även en metodstödjare som stödjer oss i det utvecklingsarbete som pågår.

Det finns olika grupper inom enheten för viss specialisering i uppdraget som Mottagning som har nybesök, Unga som har yngre målgruppen 18-25 år, Rehab som har stödinsatser för att komma vidare till egen försörjning efter längre sjukdomsperioder av olika slag samt Arbete som ger stödinsatser till personer som står närmare arbetsmarknaden.

Tillsammans verkar vi för en samordning i uppdraget att stödja individer till rätt stöd för att uppnå egen försörjning. Vi vill skapa och bibehålla en kultur som främjar bra bemötande, hög tillgänglighet och hög rättssäkerhet.

Vi är inne i ett intensivt och spännande utvecklingsarbete där vi på olika sätt strävar efter att utveckla ett mer samordnat, strukturerat och integrerat arbete för att bättre möta målgruppens ofta sammansatta behov.

Ditt uppdrag

Ditt uppdrag är att hjälpa människor att komma ut i egen försörjning. För att lyckas med detta är det viktigt att du är bra på att samarbeta internt med kollegor inom kommunen samt externt med arbetsförmedling, försäkringskassa, psykiatri-, och primärvården m.fl.

Du kommer att träffa personer som söker bistånd, utreda deras ansökan, fatta beslut, verkställa beslut och erbjuda råd-, och stödinsatser.

Det är viktigt att du har förmåga att arbeta relationsskapande och har bra förmåga att etablera kontakt med människor som befinner sig en utsatt situation.

Arbetet som socialsekreterare förutsätter att du är bra på att bemöta människor i kris och att du har en humanistisk grundsyn med tro på människan.

Då vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med att förändra metoder och arbetssätt ser vi gärna att du tycker det är stimulerande och intressant att vara med oss och stötta oss i förändringsarbetet.

Det här söker vi hos dig

För att passa i rollen som Socialsekreterare hos oss vill vi att:

  • Du har socionomexamen (eller sådan vi bedömer likvärdig)
  • Du har god kännedom om socialförsäkringssystemet
  • Du har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska.
  • Erfarenhet av socialt arbete med ekonomiskt bistånd är meriterande

Kompetenser

Du är utvecklingsorienterad och brinner för ett kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt med den enskilde i centrum.

Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.

Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl.

När du tar beslut har du en god förmåga att se helheten och gör korrekta avvägningar, prioriterar samt väger samman all information.

Du har god förmåga att skapa relationer och etablera kontakt med människor i en utsatt situation.

Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet med uppdrag som myndighetsutövare.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.

Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Provanställning kan komma att tillämpas

Det här kan vi erbjuda dig

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Stockholm city. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Gå gärna in på vår hemsida: www.haninge.se för mer information

Vid frågor om tjänsten kontakta gärna :

Madeleine Nilsson tf Enhetschef tel: 08-606 86 21, mail: madeleine.nilsson@haninge.se

Sofia Zelander Gruppledare tel: 08-606 73 86, mail: Sofia.Zelander@haninge.se

Jenny Brohman Gruppledare tel: 08-606 73 36, mail: jenny.brohman@haninge.se

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Logga in och sök jobbet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 maj 2020