Finskspråkig barnskötare med vilja att utveckla och utvecklas

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

Beskrivning av verksamheten

Förskolan i Haningen kommun startade 2015 ett övergripande projekt "Bygga drömvär(l)den" i samarbete med Reggio Emilia Institutet. Ett projekt där värden som hållbar utveckling, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet, fantasi och att våga drömma är centrala. Vi på Södra Handens förskolor Eken, Kastanjen och Tallen är med och vill tillsammans med andra förskolor utveckla en likvärdig förskola för alla Haninges barn.

Är du redo för höga förväntningar i en prestigelös kultur? Då är du välkommen till oss. Vi har tid för utveckling och rum för idéer.

 

Ditt uppdrag

Utifrån barnkonventionen samt läroplanens mål och intentioner samarbeta med kollegor för barnens lärande och utveckling, samt ta vara på barnens vetgirighet och utmana deras nyfikenhet. Bidra till att barnen tillsammans i gruppen utvecklar sin känsla för delaktighet och ansvar för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Skapa en bra grund för tvåspråkighet samt bevara och utveckla det finska språket och den kultur som kommer till stånd när finsk och svensk kultur möter varandra.

Som barnskötare ansvarar du tillsammans med förskollärare och andra barnskötare för att undervisningen i förskolan bedrivs och förverkligas i verksamheten i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Du ska kunna bidra till att anpassa undervisningen till barnen och låta dem vara delaktiga genom planerade pedagogiska erbjudanden.
Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar ni det pedagogiska arbetet i förskolan, följer upp barnens processer och medverkar till en hållbar utveckling. Du dokumenterar även enskilt.
Du bidrar till att skapa en trygg och utforskningsbar miljö där meningsfullt lärande och omsorg bildar en helhet.

 

Din kompetens

  • Barnskötarutbildning.
  • Flera års erfarenhet av arbete i förskola.
  • Förtrogen med Reggio Emilias pedagogiska filosofi och projekterande förhållningssätt.
  • Har kunskap om och kompetens i flerspråkighet och den finska kulturens särdrag.
  • Dokumenterad erfarenhet av arbete med pedagogisk dokumentation.
  • Behärskar både det finska och det svenska språket i tal och skrift.
  • Meriterande kompetenser är insikter i interkulturellt förhållningssätt och normkritiska perspektiv samt flerspråkighet.
  • Kompetens i användandet av digitala verktyg.

Du är mål- och resultatorienterad och kan ta initiativ som bidrar till verksamhetsutveckling. Som pedagog är du medledare och samarbetar bra med både barn, kollegor och vårdnadshavare. Du använder din kulturella medvetenhet och förmåga att se helheter när du strukturerat tar dig an samarbetet kring de pedagogiska utmaningarna som uppdraget innebär. Du är verksamhetsfokuserad och kreativ när du skapar meningsfulla sammanhang och en hållbar framtid för barnen.  

  

Vi erbjuder dig

Utveckling genom våra pedagogiska forum, nätverk i specialpedagogiska frågor och gemenskap med engagerade kollegor. 

Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid och friskvårdscheckar samt arbetskläder.

 

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Logga in och sök jobbet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2020