Enhetschef projekt och utredning

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.   

Välkommen att utvecklas med oss

Vi söker en engagerad, modig och drivande enhetschef till vår nya avdelning park och teknik som består av fyra enheter. Avdelningen består av ca 75 medarbetare och har en rik bredd av kompetenser som sträcker sig över hela samhällsbyggnadsprocessen från idé till drift. Det nya är att vi slagit samman två avdelningar till en för att få en gemensam driftorganisation och samlad projekt- och utredningsverksamhet. Tillsammans förvaltar vi och utvecklar den offentliga miljön och levererar en god service till dem som bor, verkar och besöker Haninge. Motiveras du av utmaningar och gillar att driva utveckling och leda i förändring så erbjuder vi dig en stimulerande roll som enhetschef inom en kommun med hög tillväxttakt. 

Vi tror att du idag kanske finns på en verksamhet som ansvarar för investeringsprojekt inom infrastruktur alternativt samhällsbyggnad eller i annan kommun med flera års erfarenhet inom branschen. Eller så finns du på ett konsultbolag eller entreprenörsföretag och vill utmanas av att arbeta på och utveckla verksamhet på beställarsidan.

Ditt uppdrag

Uppdraget som chef innebär generellt att vara en förebild och se helhetsuppdraget - att vi arbetar för våra medborgare- , vara lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom att följa arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär även att ha mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.

Enhetens uppdrag är att arbeta aktivt i projekt med trafik-, landskap, park- och naturfrågor i pågående stadsutvecklingsprojekt och i detaljplaner och är en viktig aktör i arbetet att gå från förort till stad.  

Med utgångspunkt i kommunens övergripande mål inom avdelningens verksamhetsfält ska enheten konkretisera målen och prioritera åtgärder i planer. Enheten ska initiera fysiska investeringar och reinvesteringar som sedan överlämnas i genomförandeskedet. Uppdraget omfattar både större och mindre förbättringar i såväl park som natur och trafikmiljö.  Enheten planerar reinvesteringar på Tornbergets fastighetsmark. Enheten utgör beställarfunktion för projekteringsuppdrag. 

Enheten projekt och utredning genomför medborgardialoger i syfte att utveckla park- och lekmiljöer. Enheten planerar även för projekt i genomförandeskedet för åtgärder som inte är fysiska utan påverkansåtgärder såsom säkra skolvägar eller smarta resval.  Enheten består av 10-15 medarbetare. 

Ansvara för att enheten bedriver en verksamhet som ligger i linje med politikens mål och fattade beslut. Säkerställa att enheten planerar och genomför sin verksamhet utifrån de för verksamhetsområdet beslutade styrdokumenten och politiska program som finns som tex mål och budget, översiktsplanen, klimatpolitiska programmet, trafikplanen etc. Säkerställa att verksamheten har ett medborgarfokus, verka för att nå prioriterade målgrupper och att verksamheten svarar upp mot efterfrågan och behov. Enheten samarbetar med övriga avdelningar och förvaltningar och ser sin roll i helheten. Enhetens verksamhet ska ges möjlighet att utvecklas och ”​skapaTid för utveckling, rum för idéer”. Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp och har där ett viktigt uppdrag att leda och driva avdelningen framåt. Som enhetschef är du sakkunnig inom enhetens verksamhetsfrågor. 

Det här söker vi hos dig

Som person har du i grunden ett prestigelöst förhållningssätt med förmåga att behålla helhetssyn utan att tappa detaljer. Vidare arbetar du proaktivt och agerar kvalitetsmedvetet, vana av att leda personal och har tidigare arbetat systematiskt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du är kommunikativ och ser samarbete som en förutsättning för att leverera ett bra resultat. Du ser och kan ta olika perspektiv.
För att axla chefsuppdraget ser vi att det är viktigt att du tar ansvar och kan prioritera samt att du vågar både fatta beslut och be om hjälp. Du är prestigelös, står för ditt ord och vågar berätta om egna fel och misstag. Du uppmuntrar, inspirerar och engagerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans med dem mot era gemensamma mål, utveckla samarbetet i gruppen och bygga ett lag. Genom ett situationsanpassat ledarskap lägger du tid på att stötta och coacha dina medarbetare och använder tvåvägskommunikation genom att både lyssna och ställa frågor. Som ledare hos oss behöver du vara en empatisk person med god samarbetsförmåga som är duktig på att kommunicera. Vi ser även att du är modig, kreativ och flexibel i ditt ledarskap.

Vi ser att du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande arbetsliverserfarenhet som vi bedömer relevant för tjänsten. Goda kunskaper i rollen som beställare utifrån LOU. Du intresserar dig av politiska frågors effekt på verksamheten och har ett lyhört öra för omvärldsbevakning.  Som enhetschef har du inblick och djupare förståelse för detaljfrågorna men agerar alltid ur ett helhetsperspektiv vid beslut och strategiska frågor. Vi ser att det är en fördel att ha erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt flera års erfarenhet av branschen.  

Det här kan vi erbjuda dig

Välkommen att söka ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Då rollen är ny har du möjlighet att vara med och påverka dess utformning. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från Söder. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, rökfri arbetstid, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.”

Välkommen med din ansökan! 

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Logga in och sök jobbet

Om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: Heltid

Tillträde: 1 september

Löneform: Månadslön

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Haninge

Län: Stockholms län

Land: Sverige

Referensnummer:
2022/559

Kontakt: Sofia Åsell
08-6067000Sjunne Andersson
08-6067000

Facklig företrädare:
Fackliga företrädare kontaktas via växeln
08-6067000

Publicerat: 2022-06-23

Sista ansökningsdag:
2022-08-08

Senast uppdaterad: 24 juni 2022