Yrkespraktik

Om du varit arbetssökande en längre tid kan du via din socialsekreterare få stöd att komma i gång genom kommunal arbetspraktik/arbetsträning. Genom praktikplatsen får du meriter och erfarenheter som kan hjälpa dig vidare till ett jobb.

Foto: Mostphotos

Du kan använda den kompetens du redan har eller praktisera inom ett nytt arbetsområde. Socialkonsulenten matchar din kompetens och dina behov med de praktikplatser som finns i kommunens verksamheter för arbetssökande, kommunens arbetsplatser, föreningar och hos privata arbetsgivare.

Enheten arbete och sysselsättning har verksamheter för arbetssökande inom områdena mark- och miljöarbete, transporter, fastighetsservice, snickeri, bygg och handel. Vi samarbetar även med andra arbetsgivare inom kommunen för praktik/arbetsträning, t ex parkarbete, skolor, förskolor, äldreomsorgen med mera.

Senast uppdaterad: 20 november 2019