Etableringscentrum samlar och möjliggör – 80 procent är ute i jobb och studier

Etableringscentrum är ett metodutvecklings- och samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Projektet pågår fram till mars 2021. Projektet har som mål att få ut fler nyanlända kvinnor och män i egen försörjning. Europeiska socialfonden är medfinansiär.

Tre Etableringscentrum

Projektet består av tre Etableringscentrum som kommer att ta emot minst 800 deltagare under projektperioden. På Etableringscentrum får nyanlända kvinnor och män stöd i form av språkförstärkande och jobbförberedande aktiviteter. Aktiviteterna är ett komplement till SFI och Arbetsförmedlingens ordinarie insatser.

Resultat första året

Projektet har tagit emot 346 deltagare från start i maj 2018 till och med april 2019. Av dessa har 57 procent skrivits ut. Av dem som skrivits ut, har 80 procent avslutats till arbete eller reguljära studier.

Projektets målgrupp

Projektets målgrupp är individer från Arbetsförmedlingens etableringsprogram/uppdrag. Det är utomeuropeiskt födda kvinnor och män mellan 20–64 år. Projektet tar emot deltagare inskrivna i etableringen, deltagare som idag befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantin eller är inskrivna på kommunernas socialförvaltningar.

Arbetsgivararbetet

Arbetsgivararbetet fokuserar på uppdrag som gynnar deltagare i alla tre kommuner. Etableringscentrum utgår från företagets unika behov och erbjuder dig som arbetsgivare hög servicegrad och tillgänglighet så att du istället kan koncentrera dig på att få ditt företag att växa. Vi hjälper dig att hitta en skräddarsydd lösning och sköter även all kontakt med kommun samt Arbetsförmedlingen. Etableringscentrum levererar alltid enligt överenskommelse.

Mer om vårt arbetsgivararbete kan du läsa här.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019