Arbetsmarknadsrådet

I Haninge finns ett arbetsmarknadsråd där representanter från näringsliv och offentlig verksamhet samverkar i frågor som gäller arbetsmarknaden i kommunen.

Arbetsmarknadsrådets syfte är verka för minskad arbetslöshet och säkerställd kompetensförsörjning i Haninge kommun. Rådet fungerar som ett forum för samverkan mellan parter från offentlig sektor och näringsliv.

Rådet består av representanter från Haninge kommun, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Svenskt näringsliv, Handelskammaren och Företagarna. Ordförande i rådet är näringslivs- och utvecklingsdirektör Peter Jemtbring, Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 november 2019