Lär dig mer om en marknad värd över 2 miljarder kronor

På grund av situationen med corona sker förändringar i kommunens externa aktiviteter. Det planerade upphandlingsmötet flyttas fram till hösten, men du är varmt välkommen att kontakta Upphandling Södertörn om du har funderingar på någon av våra kommande upphandlingar, se listan nedan på planerade upphandlingar.

Den planerade träffen kommer att genomföras till hösten då vi hoppas att sistuationen med corona är i ett annat läge. Upphandling Södertörn finns tillgängliga via telefon och mail och du får gärna kontakta dom om du har frågor om någon av våra kommande upphandlingar. 

Här finns en lista på kommande upphandlingar. Observera att listan kan komma att revideras på grund av prioriteringar och behov som uppstår i kommunerna. 

Vanliga frågor och svar

Kontaktuppgifter till Upphandling Södertörn

Haninge
Datum: Nytt datum kommer till hösten

Nynäshamn
Datum: Nytt datum kommer till hösten

Varmt välkommen att kontakta Upphandling Södertörn!

Södertörns upphandlingsnämnd bildades 2012 för att samordna Haninge och Nynäshamns kommuners upphandlingar av varor och tjänster. Vår organisation strävar efter att upphandling av varor och tjänster sker på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat, affärsmässigt
och rättvist sätt.

Läs mer på upphandlingsodertorn.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 maj 2020