Ansöka om serveringstillstånd

Två olika sätt att ansöka om serveringstillstånd i Haninge kommun

Ansökan via E-tjänst

Ett enkelt sätt att söka serveringstillstånd på är via webben. Ansökningshandlingarna kommer då fram på en gång och du har översikt på din sida vad du skickat in. Du behöver inte vara webbkund för att skicka in en ansökan genom e-tjänsten. Däremot måste du vara webbkund för att göra anmälan eller för att göra ansökan om förändringar i befintligt tillstånd.

Dessa kompletterande blanketter ska du fylla i vid e-tjänstansökan 

Se vidare på Haninge kommuns webbsida för e-tjänster genom att först anmäla dig som webkund via e-post till socialforvaltningen@haninge.se

Sök serveringstillstånd via webben 

Ansökan via post

Om du istället vill skicka in ansökan via post eller e-post så hittar du de olika ansökningsblanketterna på följande webbsida:
Blanketter – Ansökan om serveringstillstånd

Här hittar du mer information om grundläggande krav för serveringstillstånd


De olika typerna av serveringstillstånd:

 • Stadigvarande till allmänheten
  Avser vanligtvis till restauranger.
 • Stadigvarande till slutet sällskap
  Exempelvis klubblokaler och festvåningar till slutna sällskap.
 • Tillfälligt till allmänheten
  Exempelvis vid festivaler.
 • Tillfälligt till slutet sällskap
  Exempelvis personalfester, bröllopsfester och liknande.
 • Cateringtillstånd för servering till slutna sällskap
  Tillståndet kräver att verksamheten har ett eget kök för tillredning av mat.
 • Pausservering
  Servering i exempelvis konsert- eller teaterfoajé under paus i föreställning.
 • Trafikservering
  Servering på tåg, flyg eller båt.
 • Provsmakning
  Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod. (Enbart tillstånd till provsmakning kan sökas av partihandlare och tillverkare Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kan dock använda detta för provsmakning under förutsättning att varje provsmakningstillfälle anmäls i förväg till kommunen.)
 • Stadigvarande utökning av befintligt serveringstillstånd
  Söks exempelvis vid önskemål om utökad serveringsyta eller utökat öppethållande.
 • Tillfällig utökning av befintligt serveringstillstånd
  Söks vid exempelvis tillfälligt utökat öppethållande eller utökad serveringsyta. Om du söker via e-tjänsten, välj då ansökan om ändring i serveringstillstånd.

Vad räknas som ett slutet sällskap?

 • Vid bedömningen av vad som räknas som slutet sällskap beaktas bland annat om det rör sig om en relativt begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i en förening eller sammanslutning, mer än själva tillställningen med alkoholservering, och där arrangören i förväg känner till vilka som ska delta. t.ex. vid personalfest eller bröllop.
 • Det kan till exempel noteras att en tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser inte kan vara ett slutet sällskap i alkohollagens mening. – Kravet på vad som är ett slutet sällskap är snävt enligt ordningslagen.
 • Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Om personkretsen inte är tillräckligt begränsad och känd i förväg sker servering till allmänheten. Om inbjudningar går ut till allmänheten anses inte gästerna vara ett slutet sällskap. Du ska då istället ansöka om stadigvarande tillstånd att få servera till allmänheten.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 januari 2018