Anmäla ändringar enligt alkohollagen

Du som har serveringstillstånd är enligt alkohollagen skyldig att anmäla förändringar i din verksamhet till kommunens tillståndsenhet. Det kan gälla till exempel ändrade bolagsförhållanden, kontaktuppgifter, avbrott i verksamheten, ombyggnation.

Du måste även till kommunen anmäla vid provsmakning, kryddning av snaps, serveringsansvarig personal och lokal för vid catering till slutet sällskap vid cateringtillstånd.

Om du vill ändra själva serveringstillståndets omfattning (till exempel utökning av serveringsytan eller ändrad verksamhetsinriktning) ska du istället: Ansöka om ändring i serveringstillstånd

Du kan anmäla förändringar på två olika sätt:

Anmälan via Haninges e-tjänst för serveringstillstånd

Ett enkelt sätt att anmäla förändringar är via webben via kommunens e-tjänst. Anmälningen skickas då in direkt och du har översikt på din sida vad som gäller för ditt serveringstillstånd. För att använda tjänsten måste du vara upplagd som webbkund. 

Klicka här för att öppna e-tjänsten

Klicka här för att bli webbkund

Anmälan via post eller e-post

Om du istället vill anmäla via post eller e-post så fyller du i blanketten Anmälan enligt alkohollagen och skickar in antingen per e-post socialforvaltningen@haninge.se 
Eller per post:

Haninge kommun
Socialförvaltningen
Tillståndsenheten
136 81 Haninge.

Här hittar du blanketterna

Du som ska anmäla ändringar i bolagsförhållandena använder blanketten Anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden.

Om det gäller mindre förändringar av verksamheten – till exempel kortare avbrott i verksamheten meddelar ni detta enklast per e-post till socialförvaltningen med information om vad anmälan avser.

socialforvaltningen@haninge.se Är ni osäkra på om förändringen behöver anmälas, är ni välkomna att vända er till alkoholhandläggaren för besked.

Mer information om avgifter och kunskapsprov

Läs mer om avgift att betala vid anmälan om ändrade bolagsförhållanden

Läs mer om Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i syfte att styrka kravet på kunskaper i alkohollagen

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2018