Haninge växer - vi söker medarbetare till vår avdelning för samhällsutveckling

Haninge är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Just nu utvecklar vi vår stadskärna, bygger ny företagspark och massor av nya bostäder. Kort sagt – vi är inne i en stark utvecklingsfas med många stora och spännande exploateringsprojekt. Nu söker vi dig, som vill vara en del i vår stora satsning för att möta nuvarande och framtida tillväxt i kommunen.

Vi söker nu både chefer och medarbetare till vår avdelning för samhällsutveckling

3 Exploateringsingenjörer - läs mer om tjänsten

2 Anläggningsingenjörer - läs mer om tjänsten

1 Mark- och exploateringschef - läs mer om tjänsten

1 Projektchef - läs mer om tjänsten

Flera ambitiösa utvecklings- och exploateringsprojekt på gång

Hos oss pågår ambitiösa utvecklings- och exploateringsprojekt. Förutom nya stadsdelen Vega med över 4 000 nya bostäder och ny pendeltågsstation pågår även andra stora projekt som till exempel nya verksamhetsområdet Albyberg, ett flertal bostadsprojekt kring våra 7 pendeltågsstationer samt omvandling av flera fritidshusområden. Centrala kärnan i Haninge får ny bussterminal, bostäder, verksamheter mm. Nu behöver vi bli fler och förstärka avdelningen för att möta framtidens tillväxt och behov.

Mark- och exploatering

Den strategiskt viktiga mark- och exploateringsenheten finns på avdelningen för samhällsutveckling, en del av kommunstyrelseförvaltningen. Här arbetar idag ett tiotal personer med att förverkliga kommunens visioner och beslut vad avser exploatering, förvärv, försäljning och förvaltning av kommunens mark. Nu ska vi bli fler.

Projektchef

Den nyinrättade tjänsten som projektchef på avdelningen för samhällsutveckling innebär ett uppdrag som i första hand handlar om att ansvara för utvecklingen av Torvalla till ett integrerat idrotts- och bostadsområde i nya Haninge stad, med målet att skapa Haninges nya fritids-, kultur- och evenemangscentrum och att bygga 1 500 bostäder.

Att arbeta i Haninge kommun

Vi tycker det är viktigt att ha många olika perspektiv och vår erfarenhet är att olikheter berikar. Vi är stolta över vår kompetens och vetskapen om att vi gör skillnad. Vi erbjuder förutsättningarna för ett arbetsliv i balans. Vi ser att utveckling är en del av vår vardag, till exempel i mötet med kollegor, med Haningeborna och i vår strävan efter att hela tiden lära oss att göra saker ännu lite bättre.

I Haninge är det alltid nära – till kollegorna, till Haningeborna och till klipporna. Bara 20 minuter från Söder.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 september 2019