UBF:s ambassadörer

Här kan du läsa om utbildningsförvaltningens ambassadörer och deras egen historia hur det är att arbeta i Haninge kommun.

Jennie Bramme, grundskollärare årskurs 1-7

Jennie-bramme-800x450.jpg
Foto: Jennie Bramme

Jag heter Jennie Bramme och arbetar som grundskollärare för årskurs 1–7 på HagaLyckebyskolan i Haninge kommun. För mig är läraryrket ett av de finaste, roligaste och viktigaste yrken man kan ha. Det är ett privilegium att få vara en betydande person i en människas utveckling och lärande.

Det var när jag gick i årskurs 7 och fick en inspirerande och duktig vikarie som jag förstod att jag ville bli lärare. Det blev mitt kall.

Förutom att vara klassföreståndare arbetar jag även som skolredaktör, VFU-samordnare, är med i trygghetsteamet och sedan november är jag även yrkesambassadör. Jag ville bli yrkesambassadör i Haninge kommun för att påverka och driva skolutvecklingen framåt och jag vill bidra med min kunskap och hjälpa till att hitta kompetenta och engagerade lärare.

Jag är glad och stolt över att jag arbetar i Haninge kommun och som lärare är möjligheterna stora och jag känner att jag utvecklas varje dag. Klimatet präglas av nyfikenhet och tillit, där mina egna analyser och tankar får ta plats. Kommunen är tillåtande och tar gärna tillvara på goda idéer som finns hos personalen. Detta har bland annat resulterat i att Haninge kommun, tillsammans med Tyresö kommun, för tredje året i rad varit värd för ResearchED. Det är en skolkonferens som bjuder in forskare från hela världen att hålla föreläsningar för skolledare, skolutvecklare och lärare.

Mina kollegor är professionella, kompetenta, engagerande och duktiga lärare som gör att man trivs. Våra elever har höga förväntningar på oss lärare. De vill lära sig, är positiva till skolans arbete och precis som oss lärare har de har nära till skratt! Det gör att trivseln sitter i väggarna. Personligen tycker jag att jag har världens bästa jobb!

Micael Strömberg, SO-lärare

Micael-stromberg-800x450.png
Foto: My Sabir

Jag heter Micael Strömberg och är SO-lärare på Söderbymalmsskolan för årskurs 7-9 i Haninge Kommun. För 19 år sedan gjorde jag min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Söderbymalmsskolan och jag är kvar där än. Inte av slentrian, utan för att jag där omgärdas av bra kollegor och en driven skolledning. Det ger mig möjligheten att dagligen göra skillnad för eleverna som passerar genom mitt klassrum. Lägg därtill en nyfiken och progressiv kommun som hela tiden söker nya vägar att förbättra och utveckla skolan. Det har gett mig chansen att bedriva och implementera skolutveckling, men också vidareutbilda och utveckla mig själv i mitt yrke.

Så om du är intresserad av utvecklas, utmanas och göra en skillnad - sök dig till Haninge Kommun!

Ilkay Eken, lärare

Ilkay-eken-800x450.jpg
Foto: Malin Almqvist

Jag heter Ilkay Eken och är lärare på Vendelsömalmsskolan i Haninge kommun. Jag är behörig i årskurs F–6 och vuxenskolan inom ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, NO, SO och engelska.

Jag har bott i Haninge Kommun i hela mitt liv och trivs mycket bra här, och det känns bra att arbeta i min hemkommun.

Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta med barn. Jag utbildar och bildar framtida medborgare, vilket är mycket värdefullt. Här får jag möta elever med olika bakgrund och tillsammans skapar vi vårt egna lilla samhälle, där alla har rättigheter, men också skyldigheter. Allt för att alla ska må bra. Jag och mina underbara elever har roligt tillsammans, samtidigt som det sker en kunskapsutveckling.

På Vendelsömalmsskolan får jag utveckla och verkställa mina idéer samt testa nya arbetssätt. Jag har bra kollegor och bra skolledning som är lösningsfokuserade. Jag tycker att det är viktigt att jag som lärare får utvecklas i min yrkesroll, och det har jag möjlighet till här.

Annie Eklund, speciallärare i en grundsärklass

annie-eklund-800x450.jpg
 Foto: Annie Eklund

Jag heter Annie Eklund och jobbar som speciallärare i en grundsärklass på Vendelsömalmsskolan i Haninge kommun. Jag har även uppdraget som nätverksledare, vilket innebär att jag tillsammans med grundskolechefen och rektorer leder grundsärskolans utveckling i kommunen.

Att jag sökte jobb som lärare i Haninge kommun var en ren slump, men det visade sig vara den bästa slump som hänt mig. Jag upptäckte ganska snart att det var en mycket bra arbetsgivare och idag är jag stolt över att få arbeta som lärare i Haninge kommun.

Jag trivs så klart mycket bra på mitt jobb och brinner för det uppdrag jag har. Jag har fantastiska kollegor som jag arbetar tillsammans med och jag har även otroligt bra chefer som stöttar mig i min egen utveckling. Jag upplever att det finns stora personliga utvecklingsmöjligheter och att man kan påverka sina egna mål och drömmar. Detta gör att jag starkt rekommenderar dig som lärare att söka jobb hos oss i Haninge kommun.

May Åkesson, specialpedagog i förskolan

May Åkersson 2.jpg

Fotograf: Sabina Olson

Jag heter May Åkesson och arbetar som specialpedagog i Norra Jordbros förskolor, vilket består av förskolorna Fjäderkobben, Gräskobben, Knallen och Segelkobben.

Som specialpedagog har jag ett otroligt viktigt uppdrag, nämligen att alla, både vuxna och barn, ska känna att de är en del av ett roligt, spännande och kreativt sammanhang och att var och en får utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar.

Utöver min roll som specialpedagog ingår jag i områdets ledningsgrupp, jag är redaktör för vår webbsida och områdesadministratör för Unikum. Jag är också VFU-samordnare samt sköter vissa inköp. Variationen i mitt uppdrag gör att jag kan använda mig av min specialpedagogiska kompetens på olika sätt och det berikar.

Jag har arbetat hela mitt yrkesverksamma liv i Haninge och inte ångrat det en dag. Det är så mycket spännande som händer inte minst i förskolan. Jag är stolt över hur vi i Haninges kommunala förskolor har barnets bästa i fokus och tänker att alla Haninges barn har rätt till en likvärdig förskola och att vi har en tydlig verksamhetsidé som utgår från Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Jag har förmånen att ingå i sammanhang där vi säkerställer likvärdigheten genom att mötas, skapa strukturer och dela med oss av goda exempel. I Haninges kommunala förskolor har vi hållbarhet i fokus och som en del i detta har vi Kremima, återbruks- och utbildningscenter samt våra fantastiska barnateljéer.

Från och med hösten-19 ska Norra Jordbros- och Södra Jordbros förskolor bli ett VFU-kluster, vilket innebär att studenter som studerar  till förskollärare vid Stockholms universitet gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Det ska bli otroligt spännande att lära och utvecklas tillsammans.  

Jag ser också med spänning och vördnad fram mot att vi nu är en barnrättskommun, att barnkonventionen ska genomsyra hela verksamheten. Sist men inte minst är jag stolt över att få bo, leva och arbeta i en av Sveriges vackraste kommuner.

Kontakt för den här sidan: ubfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 augusti 2019