Fältassistent

Smiley face

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 

Beskrivning av verksamheten

Kultur- och fritidsförvaltningen har ca 200 medarbetare och ansvarar för fritidsgårdar, bibliotek, kulturmiljö, musikskola och kulturskola, kulturverksamhet, idrotts- och friluftsanläggningar samt Miljöverkstan.

Kultur och fritidsförvaltningen kommer att påbörja utveckling av uppsökande arbete riktad till barn och ungdomar i 13-17 års åldern. Fältgruppen kommer att bestå av 4 fältassistenter varav en med samordnande uppdrag. Uppsökande arbetet kommer att bedrivas i kommunens skolor, allmänna samlingsplatser och andra informella samlingsplatser för ungdomar.

Ditt uppdrag

Fältassistenterna ska kontinuerligt bedriva ett uppsökande arbete i ungdomars riskmiljöer för att tidigt fånga upp och motverka sociala problem, främja en positiv social utveckling och uppväxt för unga samt verka för en meningsfull fritid.

  • Tillgänglighet och kontinuitet

 Det uppsökande arbetet ska förläggas till dagtid, kvällstid och helg. Fältassistenterna ska ha en hög tillgänglighet för ungdomar, föräldrar och samverkanspartners och vara ett känt inslag i ungdomars offentliga miljöer.

  •  Länka vidare

 Ungdomar med behov ska länkas vidare till lämpliga hjälpinstanser. Unga ska uppmuntras till en meningsfull fritid.

  •  Samla kunskap

 Fältassistenterna ska i det uppsökande arbetet aktivt samla kunskap kring ungas levnadsvillkor, ungdomskulturer och trender inom ungdomars värld.

Fältassistenterna ska samarbeta med föräldrar samt utgöra en länk mellan ungdomar, skola, myndigheter och andra som arbetar med eller har kontakt med ungdomarna.

  •  Strukturell nivå

 Fältassistenterna ska förmedla kunskap om ungdomsläget till relevanta mottagare. Gruppen ska verka för att förtroendefulla kontakter finns mellan fältassistenterna och relevanta samverkanspartners. Fältgruppen ska medverka i yrkes- och förvaltningsövergripande samverkansforum.

  •  Gruppnivå

 I samverkan ska fältgruppen genomföra relevanta insatser på gruppnivå som kan vara till gagn för unga. Vid behov ska fältassistenterna presentera kunskaper gällande ungdomsgrupper i form av kartläggningar.

  •  Individnivå

 En huvudprincip är att föräldrar ska informeras då fältassistenterna är bekymrade för deras barn. Genom fältassistenterna ska de erbjudas hjälp och stöd. Vid större oro för ungdomar ska även socialtjänsten informeras.

 Dina kvalifikationer

Socialpedagog eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivarens bedömer likvärdig. 

 Din kompetens

För att lyckas som fältasistent hos oss är du en flexibel och kreativ person som bygger på det positiva hos alla människor. Du drivs av att skapa verklig delaktighet och se barn och ungdomar utvecklas. Det är mycket viktigt för oss att du är vuxen i värderingar och handlingar och har personlig mognad. Du behöver också kunna se helheten och arbeta med alla delar av fältverksamhet, vara uthållig och stabil. Du vill vara en förebild för unga, kan leverera resultat och nå uppsatta mål.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Logga in och sök jobbet

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 mars 2019