Kvarntorps arbetsplatsområde

Kvarntorp arbetsplatsområde ingår i den regionala kärnan. Huvuddelen av marken är detaljplanerad för småindustri. Företag inom handel och lagerhotell dominerar. I den södra delen finns ett kulturreservat planlagt för vandrarhem, kontor samt hantverk.

Nordväst om området har ett utvecklingsprogram för en ny stadsdel, Vegastaden, tagits fram. Förslaget innebär att cirka 3000 bostäder, service och arbetsplatser kommer att byggas. En ny pendeltågsstation, Vega, samt en ny trafikplats vid väg 73/Hallstens väg planeras. Tillsammans med anslutande busslinjer samt gång- och cykelvägar kommer Kvarntorps arbetsplatsområde få ett attraktivt kommunikationsläge.

En utökning av verksamheterna planeras på en tomt nordost om området, i den nordöstra delen av Vegastaden, intill väg 73. Planarbete pågår.

Korta fakta

  • 20 företag
  • 120 anställda
  • Obebyggd mark, cirka 15 300 kvm, detaljplanerat för småindustri
  • Lokaler för handel, lager och övrigt (produktion 1 000 kvm, kontor 80 kvm)
  • Tillgängligt från väg 73/Gudöbroleden via Nynäsvägen samt via trafikplats Länna/Nynäsvägen
  • Det regionala cykelstråket Stockholm/Nynäshamn går längs Nynäsvägen
  • Attraktivt läge – ny anslutning till väg 73 samt ny pendeltågsstation

Läge och kommunikationer

Kvarntorp arbetsområde är beläget ca 15 minuter söder om centrala Stockholm, cirka 1-1,5 km norr om Haninge centrum mellan väg 73 och gamla Nynäsvägen. Norrifrån kommer biltrafiken till Kvarntorp via trafikplats Länna/Nynäsvägen samt söderifrån via väg 73/Gudöbroleden/Nynäsvägen. Väg 73 förbinder Kvarntorp med Stockholm och Nynäshamn. Med kollektiva färdmedel nås området med buss och pendeltåg. Direktbuss finns till bland annat Haninge centrum. Med pendeltåg och direktbuss nås centrala Stockholm inom cirka 20 minuter.

Service

Utbudet av dagligvaror och sällanköpsvaror är stort i och med Coop Forum som ligger i närområdet. Det finns även restaurang, kafé och snabbmat. Ett större utbud av service finns i närbelägna Haninge centrum.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019