Jordbro företagspark

Jordbro industriområde Foto: Sven-Olof Englund

Jordbro företagsområde är ett av Stockholmregionens största arbetsområden med cirka 190 hektar planlagd mark för industriändamål.

Dominerande verksamheter finns inom lager, distribution och tillverkning, med företag som Coca-Cola och Dagab. Området ligger strategiskt bra invid Södertörnsleden och Nynäsvägen med förbindelse med E4/E20 och väg 73. Området är försörjt med järnvägsspår som ansluter till ett tiotal fastigheter. En mindre utvidgning av områdets nordvästra del pågår.

Korta fakta

  • Cirka 170 företag
  • Cirka 4 000 anställda
  • Försörjt med järnvägsspår
  • Lättillgängligt från Södertönsleden och Nynäsvägen med förbindelse till E4/E20 samt väg 73
  • Kollektivtrafik – pendeltåg, station Jordbro med anslutande buss
  • Tål störande transporter, verksamheter med undantag för sådan som kan medföra risk för förorening av grundvattnet

Läge och kommunikationer

Jordbro företagsområde ligger cirka 30 min söder om centrala Stockholm, beläget invid Södertörnsleden och Nynäsvägen. Området har genom Södertörnsleden förbindelse med både väg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn samt E4/E20 via Huddinge/Flemingsberg. Med kollektiva färdmedel nås området med pendeltåg och buss. I rusningstrafik trafikeras företagsområdet av tre busslinjer som alla angör Jordbro station. Med pendeltåg nås centrala Stockholm inom cirka 25 min. Längs Nynäsvägen går det regionala cykelstråket mellan Stockholm och Nynäshamn. 

Service

Lunchrestauranger och post. I Jordbro centrum finns ett större utbud i form av restaurang, kafé, livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, småbutiker och bibliotek. 

Transporter

Området har tre infarter. Transporter med farligt gods kommer till området genom den västra infarten från Haningeleden/Södertörnsleden. Här går bland annat transporterna till Preem Gasol. Bränsletransporter till värmeverket tas in via en egen infart norr om företagsområdet. Inga transporter tas in.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019