Handens industriområde

Handens industriområde ligger centralt i Handen, mellan Dalarövägen och väg 73. Huvuddelen av marken är planlagd för industriändamål.

Blandningen på verksamheterna är stor. Det finns allt från logistik-, tjänste-, och bilföretag till småindustri och kontor. Även yrkesgymnasiet Fredrik och Busslinks depå för bussar är lokaliserat här. Industriområdet är en del av den regionala kärnan i Haninge, vilket innebär att Haninge ska planeras för att bli en kompakt och attraktiv stadsmiljö. Enligt översiktsplanen bör området, då det ligger centralt i Handen, på sikt utvecklas mot att innehålla fler tjänsteföretag.

Korta fakta

  • 110 företag
  • 1 850 anställda
  • Ett utvecklingsprogram har tagits fram för närliggande Campus Haninge, förslaget innebär att centrumområdet ska utvecklas mot en levande stadskärna.

Läge och kommunikationer

Industriområdet ligger 15–20 minuter söder om centrala Stockholm och cirka 800 meter från Handen station. Trafik till området kommer främst norrifrån via Dalarövägen/väg 73 men även söderifrån via Dalarölänken/Jordbrolänken.

Med kollektiva färdmedel nås området med pendeltåg och buss. Närmsta pendeltågsstation är Handen. Direktbuss finns till centrala Stockholm och Handen pendeltågsstation. Med pendeltåg och direktbuss nås centrala Stockholm på cirka 25 minuter.

För att öka attraktiviteten och tillgängligheten för gående och cyklister finns det planer på en ny utformning av bussterminalen samt planer på en ombyggnad av Eskilsvägen. Planer finns även på en eventuell ombyggnad av trafikplats Handen.

Service

Lunchrestauranger och Postens företagscentra finns i området. Ett större serviceutbud (cirka 700 meter från industriområdet) finns vid Haninge Centrum med ett 100-tal butiker, restauranger, post, bank, apotek med mera. På promenadavstånd finns Handens handelsområde med Coop Forum, Siba, ICA Maxi och Biltema.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019