Handen handelsområde

Handens handelsområde Foto: Sven-Olof Englund

Handen handelsområde ligger invid Handen trafikplats och korsningen Gudöbroleden/väg 73.

Området sydväst om trafikplatsen är planlagd för detaljhandel, kontor, småindustri, hantverk samt bilservice och dylikt. I nordväst är marken planlagd för handel och bilservice samt i nordost för detaljhandel. Dominerande verksamheter är stormarknader för livsmedel och skrymmande varor samt ett antal bensinstationer. Idag finns Coop forum, ICA MAXI och Siba i området. Handelsområdet är en del av den regionala kärnan i centrala Haninge centrum.

Korta fakta

  • 20 företag
  • 870 anställda
  • Lokaler för handel och produktion
  • Lättillgängligt från väg 73/Gudöbroleden, Nynäsvägen och Söderbyleden
  • Området är anpassat för bilburna besökare

Läge och kommunikationer

Handen handelsområde är beläget omkring 15 minuter söder om centrala Stockholm, ca 1 km norr om Handen utmed Nynäsvägen och längs med Gudöbroleden mot Vendelsö. Med kollektiva färdmedel nås området med buss och pendeltåg. Direktbuss finns till Gullmarsplan och centrala Stockholm samt buss till Haninge centrum med anslutning till pendeltåg. Med pendeltåg och direktbuss nås centrala Stockholm inom ca 20 minuter. Längs Nynäsvägen går det regionala cykelstråket mellan Stockholm - Nynäshamn.

Planer finns på en eventuell ombyggnad av trafikplats Handen för ökad tillgänglighet för bil och buss. Även här kan en utbyggnad av den nya pendeltågsstationen Vega ha betydelse.

Kommersiell service

Utbudet av dagligvaror och sällanköpsvaror är stort i och med Coop forum och ICA Maxi som ligger i området. Det finns även restaurang, kafé och snabbmat. Ett större utbud av allmän service finns i närbelägna Haninge centrum.

Vid en utbyggnad av Vegastaden planeras ett nytt kommundelscentrum med mindre butiker som ska komplettera den kommersiella servicen i handelsområdet.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 24 juli 2019