Håga industriområde

Håga industriområde ligger mellan Tungelstavägen (väg 257) och Nynäsbanan i Västerhaninge. Enligt översiktsplanen kan området förtätas och utvecklas för att skapa möjlighet till fler lokaler och arbetsplatser. Marken är planlagd för industri och småindustri.

Dominerande verksamheter är små och medelstora företag inom tillverknings- industri, lager och distribution – med företag som t ex  Schneider Electric, Greif, Skanska, CCL Spännarmering AB samt Bosporens Bageri.

Korta fakta

  • 475 anställda
  • 45 företag
  • Lokaler för produktion, lager, kontor
  • Området gränsar mot bostäder i väst och nord
  • Kommunens järnvägsspår ansluter området

Läge och kommunikatione

Håga industriområde ligger strax söder om Västerhaninge, mellan Tungelstavägen (väg 257) och Nynäsbanan. Industriområdet är tillgängligt med bil från Tungelstavägen och från Mulstavägen/Tungelstavägen. Tungelstavägen och väg 73 utgör rekommenderade vägar för transporter med farligt gods. Med kollektiva färdmedel nås området med buss och pendeltåg, närmsta station med anslutning till buss är Västerhaninge station. Industriområdet trafikeras under rusningstrafik och restid till Handen är cirka 5 min och till centrala Stockholm cirka 30 min.

Planer finns på att bygga om Nynäsbanan till dubbelspår mellan Västerhaninge – Tungelsta, något som förväntas få stora effekter på kollektivtrafikens attraktivitet, inte minst på grund av punktligare tåg och minskad restid.

Service

I området finns lunchrestaurang. Håga ligger ca 1,5 km från Västerhaninge centrum med pendeltågsstation samt restauranger, kaféer, livsmedels- och specialbutiker, apotek, post, bank med mera. 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 augusti 2019