Vårt näringsliv

Entreprenörskap med tradition

Haninge är en klassisk entreprenörskommun, vars invånare är vana att bygga från två tomma händer. Under många hundra år har Haningebygden präglats av ett småskaligt företagande. Påhittigheten och andan att "reda sig själv" lever i mångt och mycket kvar – men också förmågan att kunna se nya marknader och nya affärsmöjligheter.

Läs mer om entreprenörskap med tradition


Mångsidigt företagande – Haninges styrka

Allt fler upptäcker att Haninge är en attraktiv kommun att etablera sig i. I stort sett föds varje dag en ny verksamhet i Haninge och totalt finns nu över 6 500 företag. Men trots de senaste årens många större etableringar är "basen" i Haninges näringsliv fortfarande småföretagen. 98 % av dem har färre än 5 anställda.

Läs mer om mångsidigt företagande


Vår vision – en ständig framåtblick!

Genom ett brett samarbete vill vi ta vara på och utveckla Haninges fördelar som plats för utveckling och tillväxt. Utvecklingen ska ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Vi vill erbjuda näringsliv, föreningsliv och Haningebor bästa förutsättningar och tillsammans utveckla Haninge som stark och växande regional stadskärna.

Läs mer om vår vision

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 september 2019