Arbetslivsinriktad rehabilitering

Om du varit borta från arbetsmarknaden under lång tid på grund av sjukdom eller annan anledning, och det är oklart vilken arbetsförmåga du har, kan du få komma på en utredning av din arbetsförmåga. Det sker genom din handläggare på socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller primärvården.

Roa – rehabilitering och aktivering

Roa är en enhet inom Arbete & Sysselsättning i Haninge kommun som arbetar med arbetslivsrehabilitering. På roa arbetar vi kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT), som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är fungerande och därför ofta leder till ohälsa.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2018