Stöd för arbetssökande

Om du är arbetssökande ska du först anmäla dig hos arbetsförmedlingen för att få veta mer om vilket stöd du kan få. Haninge kommun samarbetar med Arbetsförmedlingen för att stödja dig som söker arbete.

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med Jobbcenter. Du arbetar sedan tillsammans med en jobbcoach för att påbörja studier, arbete eller för att på annat sätt närma dig arbetsmarknaden och komma till egen försörjning.

Insatser för arbete

Syftet med kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser är att arbetssökande i Haninge ska:

 • Få stöd för att komma närmare arbetsmarknaden genom olika insatser med fokus på arbetslinjen.
 • Påbörja arbete, utbildning eller på annat sätt närma sig arbetsmarknaden under tiden i insats.
 • Bli självförsörjande.
 • Få det stöd de behöver för att minimera sin tid i utanförskap.

Haninge kommun arbetar med att utveckla nya arbetssätt och metoder med fokus på arbetslinjen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är väletablerat och sker genom Samordningsförbundet Östra Södertörn. Ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska insatserna ligger på enheten för arbetsmarknad inom socialförvaltningen.

Jobbcenter

På jobbcenter kan du som är arbetslös och får försörjningsstöd få hjälp med ditt jobbsökande och motivation att planera ditt fortsatta arbetsliv. Här ser du vad vi kan hjälpa dig med:

 • Kartläggning av dina kompetenser
 • Lära dig söka arbete på ett aktivt och effektivt sätt
 • Individuellt anpassat jobbsökeri med coachning
 • Utformning av och personlig profilering av dina ansökningshandlingar
 • Personlig marknadsföring
 • Förberedelser inför anställningsintervju
 • Utveckla din förmåga att presentera din kompetens på ett bra sätt för rätt arbetsgivare
 • Information om arbetsmarknaden
 • Introduktion i arbetsrätt
 • Seminarium om stresshantering
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Uppföljning av dina framsteg i förhållande till dina uppsatta mål.

Kommunal arbetspraktik

Om du varit arbetssökande en längre tid kan du via din socialsekreterare få stöd att komma i gång genom kommunal arbetspraktik/arbetsträning. Genom praktikplatsen får du meriter och erfarenheter som kan hjälpa dig vidare till ett jobb.

Du kan använda den kompetens du redan har eller praktisera inom ett nytt arbetsområde. Socialkonsulenten matchar din kompetens och dina behov med de praktikplatser som finns i kommunens verksamheter för arbetssökande, kommunens arbetsplatser, föreningar och hos privata arbetsgivare.

Enheten arbete och sysselsättning har verksamheter för arbetssökande inom områdena mark- och miljöarbete, transporter, fastighetsservice, snickeri, bygg och handel. Vi samarbetar även med andra arbetsgivare inom kommunen för praktik/arbetsträning, t ex parkarbete, skolor, förskolor, äldreomsorgen mm.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2018