Stefan, lantmäterichef

Fotograf: Olof Holdar

Stefan Svensson arbetar som lantmäterichef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Hur kom det sig att du blev lantmäterichef?

- Jag har alltid varit intresserad av samhällsbyggnad i allmänhet och arkitektur och byggnadsvård i synnerhet. Just byggnader, gamla och nya, har lockat mig på något sätt. Det är nog det som gjorde att jag valde att läsa till byggnadsingenjör. När jag avslutat lumpen, som gruppchef/plutonssjukvårdare, började jag arbeta på Lantmäteriets lokalkontor i Nynäshamn som mättekniker/mätingenjör. Det var detta jobb som gav mig ett starkt intresse för kartor, mätteknik och fastighetsbildning.

Stefan har under sitt yrkesliv arbetat som mätingenjör, bygglovshandläggare och förättningslantmätare i olika kommuner och på statliga Lantmäteriet.

- Dessa tjänster har gett mig en bred kompetens inom området samhällsbyggnad och lantmäteri vilket möjliggjort att jag kunnat avancera i min karriär.

Vad gör du på jobbet?

- Jag blev chef relativt nyligen. I min roll ingår det att samordna frågor inom framför allt avdelningen. Att säkerställa att vi på ett tydligt och visuellt sätt får in vår kompetens i de olika processerna på förvaltningen. Det gäller att skruva lite här och där för att det ska bli så bra som möjligt både för oss på avdelningen, förvaltningen och för hela kommunen.

Avdelningen består av en enhet för den kommunala lantmäterimyndigheten som har en egen enhetschef och tre grupper som Stefan leder, en kartgrupp, en mätgrupp och en GIS-grupp (GIS=geografiska informationssystem). Stefan berättar om de förbättringar de nu satsar på.

- Vi behöver arbeta mer med att informera om vad vi gör, vad vi kan leverera och också tala om vad som behöver finnas med i det material som levereras. Tydliga rutiner och riktlinjer som säkerställer att våra produkter är korrekta. Jag tror också att det är viktigt att hitta de gemensamma processerna. I stället för att invänta olika beslut tror jag att vi kan förarbeta tills beslutet kommer. Det gör att vi kan bli mer effektiva och påskynda våra leveranser. Ju fler synergier vi hittar desto bättre service inom kommunen men också mot våra medborgare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är att jag får arbeta med något som jag brinner för. Det är många intressanta projekt och spännande frågor som jag får stöta på dagligen. Jag blev verkligen glad när jag fick möjligheten att bli chef just på denna avdelning. Jag har alltid tänkt att om jag ska bli chef någon gång så ska det vara just för en lantmäteriavdelning (kart- och mätavdelning) och nu är jag det - det känns jätteroligt och otroligt spännande. Jag tror att jag med min erfarenhet kommer att kunna driva och utveckla avdelningen på ett bra sätt.

Hur är Haninge kommun som arbetsgivare?

- Jag tycker Haninge kommun är en bra arbetsgivare. Här finns möjlighet att vidareutbilda sig vilket jag tycker är viktigt. Utbildning ger också förutsättning för att klättra i karriären.

Hur ser du på framtiden?

- Det är mycket att sätta sig in i framöver och jag ser positivt på det. Vi ska inte bara få snurr på vår verksamhet och få vårt årshjul att gå ihop. Utan vi ska också arbeta mot att vara i topp och nyfikna på nya utmaningar. Vårt arbete utvecklas hela tiden och det gäller att hänga med i utvecklingen. Alldeles nyligen blev vi till exempel först i landet med att bli certifierade som godkänd Blåljuskommun och det är ett sådant exempel där vi är på topp.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 augusti 2017