Pulsen stiger i Haninge

Fotograf: Mandaworks

Vill du vara med och påverka, bygga och utveckla framtidens samhälle? Här i Haninge händer det mycket just nu. Vi bygger nya bostadsområden, ny företagspark och en modern stadskärna endast 20 minuter från centrala Stockholm. Välkommen till oss - tillsammans bidrar vi till välfärd och en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Vi är Haninge

På Haninge kommun jobbar 5000 personer inom skola, omsorg, teknik, it, miljö, juridik, kommunikation, samhällsplanering, lantmäteri, bygglov, ekonomi, HR med mera.

Vi har andra mål än ekonomisk vinning – vi arbetar för människan. Här har du en viktig samhällsfunktion och tillsammans har vi ett samhällsansvar för människors ekonomiska och sociala trygghet, möjligheter till god vård och omsorg och goda uppväxtvillkor.

Olikheter gör oss starkare

Haninge kommuns verksamhet ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Haninge kommun ser mångfald som en styrka som ger oss bättre förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och bidrar till att Haninge kommuns attraktivitet som arbetsgivare.

Därför ska Haninge kommuns verksamheter präglas av en öppen inställning till alla människor oavsett:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Läs vår plan för främjande av mångfald

Delaktighet och möjlighet att påverka

Vi tycker det är viktigt att du som medarbetare vill ta eget ansvar och är engagerad i ditt arbete – det ger dig också stora möjligheter att vara delaktig och påverka ditt uppdrag och din arbetsmiljö. För att kunna sköta och utveckla det uppdrag vi har fått från våra medborgare – att ge bästa möjliga service och vara en attraktiv kommun i ständig utveckling – behöver vi medarbetare som tycker om utmaningar och utveckling. 

Möt några av våra medarbetare

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 mars 2018