Haninge i Almedalen 2018

Under Almedalsveckan i Visby kommer Haninge kommun att medverka i flera seminarier och möten i syfte att förbättra kommunens verksamhet. Framförallt kommer näringslivsfrågor och stadsbyggnadsfrågor att vara i fokus, men även frågor om livskvalitet och skolans utveckling.

Här visar vi de seminarier som vi arrangerar under veckan. Utöver dessa kommer våra förtroendevalda och våra personal att medverka i ett flertal möten. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor kring Haninge kommun eller våra aktuella seminarier.

Bygga städer eller bostäder?
Tid: Tisdag 3 juli kl 16.00–16.30
Plats: Restaurang Supper, Burmeister

Hur bygger vi bäst för framtiden – med utgångspunkt i staden eller bostaden? Eller både och? Kom och hör vad staten, kommun och privata aktörer tycker. Haninge växer. Så mycket att vi är en av de största och snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen. Hur kan vi bygga både långsiktigt med den bästa boendekvaliteten och effektivt? Ska vi satsa på nya städer i staden? Tänka stadsdelar – eller bostadsområden? Kanske både och? Kom och lyssna till olika uppfattningar i frågan.

Varmt välkommen till Haninge kommuns seminarium på Business Arena i Almedalen.

Medverkande

 • Amelia Adamo, moderator
 • Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande
 • Martina Mossberg (M), oppositionsråd
 • Andreas Paulson, stadsarkitekt Haninge
 • Mats Rönnbo, development director Skanska

Mingel med lättare förtäring efter seminariet.


Vilka är de nya samhällsbyggarna?
– ett samtal med visionärer om deras drivkrafter och engagemang

Tid: Onsdag 4 juli kl 10.30–12.00
Plats: Almedalsarenan, S:t Hansgatan 21

För att se en repris från eventen besök (sändningen börjar ca 2 minuter in): Livestream

Hur viktig är visionen för den långsiktiga samhällsbyggnaden?
Haninges ledande politiker utvecklar sina visioner kring Haninge och hur de ser på visionens betydelse för att bygga ett hållbart samhälle.

Moderator
Per Ankersjö, välkänd profil med inriktning på stadsbyggnadsfrågor

Deltagare
Meeri Wasberg (S), Martina Mossberg (M), Petri Salonen (C), Johan Svensk (MP), Tobias Hammarberg (L)

Vilka är de nya samhällsbyggarna?
I del två bjuder vi in nya samhällsbyggare och visionärer till ett personligt samtal om vad som driver dem och hur de vill utveckla våra samhällen med avstamp i visioner, där livet mellan husen är i fokus.

Moderator och samtalsledare
Anna Berglund, kommunikationschef Haninge kommun

Medverkande

 • Peter "Foppa" Forsberg, välkänd idrottsprofil och entreprenör
 • Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggindustrierna
 • Christina Heilborn, programchef, Unicef
 • Michael Persson Gripkow, Brand & Strategic Marketing Officer, Visit Sweden
 • Per Ankersjö, rådgivare inom kommunikation och hållbar stadsutveckling

Mingel med lättare förtäring från kl 10.00


Så kan Södertörn driva utvecklingen i Stockholmsregionen
Tid: Torsdag 5 juli kl 8.30–9.30
Plats: Mellangatan 7

Eventen kommer att sändas live på: Livestream

Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur? Företagen växer på Södertörn och antalet anställda ökar. Omfattande arbetspendling, befolkningsökning och näringslivets transporter ställer höga krav på kapacitet och framkomlighet.

Vad behövs för att Södertörnskommunerna fortsatt ska bidra positivt till Stockholmsregionens utveckling? Vilka utmaningar finns för att företagstillväxten ska fortsätta i samma takt? Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur? Hur kan olika aktörer samarbeta så att planerade bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur kan ge Södertörnskommunerna förutsättningar som gynnar hela Stockholmsregionen?

Medverkande

 • Magnus Gyllestad, kommundirektör Haninge
 • Magdalena Bosson, kommundirektör Huddinge
 • Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar
 • Cecilia Mårtensson, utvecklingsledare Södertörnskommunerna
 • Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör på Länsstyrelsen Stockholms län

Från förort till stad – Ska vi förtäta eller bygga helt nya stadsdelar?
Tid: Torsdags 5 juli, kl 9.30–10.30
Plats: Mellangatan 7

Eventen kommer att sändas live på: Livestream

Hur kan vi växa med kvalitet och bygga för framtidens generationer och behov, är det förtätning eller nya städer som behövs? Kan en del av lösningen bestå i att tänka nytt kring samarbete med företag och samarbetspartners när vi utvecklar?

Vi tittar på olika "case" och drar nytta av varandras erfarenheter. En stor del av utmaningen är att dra till sig rätt samverkanspartners och rätt kompetens. Hur vill framtidens samhällsbyggare arbeta och hur blir vi bättre samarbetspartners när vi ska gå från att förtäta i förorten till att bygga stad?

Programpunkten avslutas med mingel och fika.

Medverkande

 • Anna Waldman Haapaniemi, chef stadsbyggnadsförvaltningen Haninge kommun
 • Sara Jacobsson, Profi Fastigheter
 • Niclas Svensson, White Arkitekter
 • Stefan Bergström (C), ordförande Stadsbyggnadsnämnden Sundbyberg
 • Göran Svensson (S), ordförande Stadsbyggnadsnämnden Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2019