Välkommen till samtal om hur vi tillsammans kan skapa fler arbetsplatser i skärgården

Skärgården har stor potential att utvecklas mer och en nyckelfaktor för skärgårdens utveckling är att fler har möjlighet att både hitta arbete och bostad i skärgården. För en långsiktig hållbar utveckling i skärgården ser vi att behovet av fler arbetsplatser är avgörande.

Fler arbetsplatser möjliggör för fler att bosätta sig i skärgården och efterfrågan på lokal service så som matbutik, skola och båtförbindelser blir högre. Att fler väljer att arbeta och bo i skärgården är en förutsättning för en
långsiktig hållbar utveckling.

Vi vill bjuda in dig som idag verkar i skärgården till ett samtal om hur vi
tillsammans kan bidra till att fler arbetsplatser skapas i skärgården. Vi
kommer under mötet också att presentera den nya näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, statistik från besöksnäringen och du kommer ha möjlighet att träffa tjänstemän från kommunens näringslivsenhet.

Anmälan: maria.rosell@haninge.se
Datum: 25 oktober
Tid: 10:00-12:00
Plats: Ornö Bygdegård


Vi avslutar mötet med gemensam lunch för de som har möjlighet på Kyrkviken Bar & Bistro. Anmälan till lunchen görs senaste den 21 oktober direkt till Kyrkviken Bar & Bistro via telefon 08-501 560 00.
Betalning av lunch görs på plats.

Varmt välkommen!

För mer information kontakta Näringslivsutvecklare Maria Rosell
maria.rosell@haninge.se
08-606 89 35

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019