Kultur i grundskolan

Haninge erbjuder elever och lärare i kommunens kommunala grundskolor och grundsärskolor att delta i olika kulturarrangemang varje läsår. Programmen innehåller ett mångfacetterat och rikt spektra av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet, och rymmer allt från scenkonstupplevelser och musikkonserter till konstvisningar och eget skapande.

Samtliga kulturprogram är inställda tom 30 april. Detta för att hantera och minska smittspridningen av coronaviruset.

Vad gäller Skapande skola och skolornas egna program, kan aktiviteterna i dagsläget fortlöpa som planerat, men det är upp till varje skola att avgöra om det, utifrån rådande personalsituation, är möjligt att genomföra sina planerade insatser eller inte.

Detta läsårets medel från Kulturrådet går att använda till och med 10 september.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 mars 2020