Rösträtt - vem får rösta?

Foto: Mostphotos

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Det är uppgifterna hos Skatteverkets folkbokföring 30 dagar före valdagen som bestämmer rösträtten.

Du har rösträtt i val till riksdagen om du

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
    medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget,
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast den 26 april.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder
Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Läs mer om rösträtt, röstkort och röstlängd hos Valmyndigheten

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 mars 2019