Rösträtt - vem får rösta?

Foto: Mostphotos

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Det är uppgifterna hos Skatteverkets folkbokföring 30 dagar före valdagen, dvs. 10 augusti 2018, som bestämmer rösträtten.

Du behöver inte anmäla dig till röstlängden. Om du har rösträtt får du automatiskt ett röstkort från Valmyndigheten omkring 22 augusti.

Du har rösträtt till riksdagen om du

  • fyller 18 år senast på valdagen
  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt till kommunfullmäktige/landstingsfullmäktige om du

  • fyller 18 år senast på valdagen

Dessutom gäller att

  • Om du är svensk medborgare har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen/landstinget 10 augusti 2018.
  • Om du är medborgare i annat EU-land, Island eller Norge har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen/landstinget 10 augusti 2018.
  • Om du är medborgare i ett annat land har du rösträtt om du är folkbokförd i kommunen/landstinget 10 augusti 2018 och varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen, dvs. du ska ha invandrat till Sverige senast den 8 september 2015.

Läs mer om rösträtt, röstkort och röstlängd på val.se

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2019