Så här kan du rösta

Fotograf: Nathalie Brantefors

Du kan välja att rösta i din vallokal på valdagen eller att förtidsrösta i en förtidsröstningslokal. Du kan endast rösta i just din vallokal, men du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal du vill.

På vissa vård- och omsorgsboenden och på Handens sjukhus ordnas röstmottagning.

Du som inte kan ta dig till en val- eller förtidsröstningslokal på grund av att du är gammal, sjuk, har funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt har enligt lag rätt att få rösta med bud eller ambulerande röstmottagare.

Här kan du läsa om att rösta på parti och personröstning

Du som befinner dig utomlands kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på ambassad eller konsulat.

Här finns information om att rösta från utlandet, t ex om vad du behöver för att brevrösta

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 augusti 2018