Så arbetar kommunen med krisberedskap och säkerhet

Haninge kommun arbetar både med krisberedskap och med det civila försvaret. Det civila försvaret är en del av totalförsvaret. Vi följer vi noga händelseutvecklingen i vår omvärld och deltar i regional och nationell samverkan med fokus på säkerhets- och flyktingfrågor.

Hur arbetar kommunen med andra kommuner och myndigheter?

Vi har inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen, SSR, kontinuerligt en tät dialog med samtliga kommuner i regionen, MSB, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Migrationsverket och blåljusorganisationer med flera.

Kommunens grundläggande ansvar är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar, oavsett vilken yttre påverkan som finns, oberoende om det är en pandemi eller ett krig inom Europas gränser.

Vi arbetar enligt vår krisledningsplan och analyserar och försöker minimera möjliga konsekvenser. Internt har vi aktiverat analysgruppen som samordnar och stöttar kommunledningen och vi har en delvis aktiverad stabsfunktion.

Hur ser hotet mot Sverige ut?

På Försvarsmaktens sida Säkerhetsläget i närområdet kan du läsa mer om säkerhetsläget och de åtgärder som Försvarsmakten vidtar.

Hur kan jag förbereda mig för en kris med hemberedskap?

På kommunens sida Så förbereder du dig för kris finns flera bra tips om så kallad hemberedskap, som innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tog för några år sedan fram en broschyr, Om krisen eller kriget kommer som finns på flera språk och som kan laddas ner från myndighetens webbplats. Broschyren innehåller information om vad du som medborgare bör tänka på vid en kris.

Krisberedskap för dina husdjur

Var finns närmaste skyddsrum?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en interaktiv karta. Där kan du själv söka fram var ditt närmaste skyddsrum finns och om vad som finns i ett skyddsrum.

VMA-varningssignalen (Hesa Fredrik)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet innefattar information i radio och TV, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet "Hesa Fredrik".

Kan jag lita på information som rapporteras om kriget i Ukraina?

Var källkritisk och avstå själv från att sprida obekräftade rykten och information, om du inte säkert vet att informationen stämmer. I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du följer information från säkra källor. Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att veta var informationen som man läser på nätet kommer ifrån.

Följ information från säkra källor, till exempel Försvarsmakten och krisinformation.se

Läs mer om källkritik på krisinformation.se 

Om sociala medier i kriser, webbplatsen krisinformation.se

Information om källkritik på flera språk / Information on source criticism in several languages

Hur skyddar jag mig mot cyberhot?

Haninge kommun, liksom olika myndigheter, arbetar ständigt för att ha förberedelse att möta olika former av cyberhot. Här finns information från Myndigheten för samhällsskydd, MSB, kring cyberhot.

Försvarsmakten har en höjd bevakning för så kallade IT-incidenter. Det finns en ökad risk för cyberattacker, försök till desinformation och andra påverkansaktioner.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023