Tillgång till skyddsutrustning – aktuell status

Det nationella läget gällande skyddsutrustning har förbättrats. Inom social- och äldreförvaltningen har vi byggt upp en logistikorganisation under pandemin för att säkerställa att inga bristsituationer ska uppkomma. Här ger vi en aktuell bild av tillgången på skyddsmateriel i vår verksamhet.

En person har plasthandske och håller i en liten flaska handdesinfektion

Social- och äldreförvaltningen har upprättat centrala förråd för skyddsutrustning och för hand- och ytdesinfektionsmedel. Vi har etablerat kontakt med ett antal olika leverantörer för att säkerställa en god tillgång till skyddsutrustning.

Det görs löpande inventeringar i samtliga berörda verksamheter inom social- och äldreförvaltningen utifrån tillgängligt material och aktuella behov. Vid akut brist så har verksamheterna möjlighet att vända sig till utsedda kontaktpersoner för att hämta material.

Vi rapporterar löpande till Länsstyrelsen om våra behov och akuta brister och detta genererar i leveranser till kommunen.

Eftersom vi har en god generell tillgång på skyddsutrustning föreligger inte längre behov av en daglig uppdatering av status.


Aktuellt läge från 2020-05-29 och framåt

 • Verksamheten har en  god tillgång till munskydd, visir, långärmade förkläden, kortärmade förkläden, skyddshandskar (mindre tillgång i vissa storlekar) samt hand- och ytdesinfektion.

Aktuellt läge 2020-05-28 

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-27 

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-26 

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-20

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-19

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-18

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av långärmade förkläden kommer levereras veckovis för att säkra tillgång.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Nya leveranser väntas inom kort.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-15

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-14

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-13

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar, men begränsad i vissa storlekar. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-12

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-11

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-08

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-07

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden finns och utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Leverans av ca 5000 långärmade förkläden kommer att ske per vecka i fyra veckor framåt från och med den 7 maj. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-06

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. 
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-05

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov.
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-05-04

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov.
 • Det finns just nu god tillgång på visir.
 • Det finns just nu god tillgång till skyddshandskar.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-30

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • En ny leverans väntas in inom kort.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Denna vecka har 1100 återanvändningsbara visir levererats (varje visir kan genom utbytbara blad användas upp till 10 dygn).
 • Inför kommande leverans så är tillgången till  skyddshandskar begränsad. Leverans väntas inom kort.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-29

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in under veckan.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning genomförs löpande till verksamheter med behov. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Denna vecka har 1100 återanvändningsbara visir levererats (varje visir kan genom utbytbara blad användas upp till 10 dygn).
 • Det finns en god tillgång på skyddshandskar och ytterligare leveranser väntas.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Ny utleverans kommer att ske innan lagren sinar i verksamheterna.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-28

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in under veckan.
 • Långärmade förkläden har inkommit. Utlämning planeras till verksamheter med behov. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Denna vecka har 1100 återanvändningsbara visir levererats (varje visir kan genom utbytbara blad användas upp till 10 dygn).
 • Det finns en relativt god tillgång på skyddshandskar och en beställning är gjord som beräknas komma mitten av veckan.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel. Utleverans genomförs under dagen.


Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-27

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En ny leverans väntas in under veckan.
 • Långärmade förkläden är en bristvara. Inför kommande leverans är centralt lager mycket begränsat. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Denna vecka väntas leverans av 1100 återanvändningsbara visir (varje visir kan genom utbytbara blad användas upp till 10 dygn).
 • Skyddshandskar finns i en begränsad mängd och en beställning är gjord som beräknas komma mitten av veckan.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-24

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En större leverans har kommit och ytterligare en väntas in under nästa vecka.
 • Långärmade förkläden är en bristvara. Inför kommande leverans är centralt lager mycket begränsat. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Ytterligare 100 återanvändningsbara visir väntas denna vecka. 1000 till av dessa har beställts.
 • Skyddshandskar finns i en begränsad mängd och en beställning är gjord som beräknas komma mitten av nästa vecka.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-23

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En större leverans har kommit  och ytterligare en väntas in under nästa vecka.
 • Långärmade förkläden är en bristvara. Inför kommande leverans är centralt lager mycket begränsat. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Ytterligare 100 återanvändningsbara visir väntas denna vecka. 1000 till av dessa har beställts.
 • Skyddshandskar finns i erforderlig mängd och en beställning är gjord som beräknas komma mitten av nästa vecka.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-22

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. En större leverans har kommit  och ytterligare en väntas in under nästa vecka.
 • Långärmade förkläden är en bristvara. Inför kommande leverans är centralt lager mycket begränsat. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Det finns just nu god tillgång på visir. Ytterligare 100 återanvändbara visir väntas denna vecka. 1000 till av dessa har beställts.
 • Skyddshandskar finns i erforderlig mängd och en beställning är gjord som beräknas komma mitten av nästa vecka.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-21

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. Ytterligare 20 000 munskydd väntas levereras denna vecka.
 • Långärmade förkläden är en bristvara, men vi har fått en leverans på 480 stycken. Ytterligare cirka 500 väntas denna vecka. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Vi har fått en leverans på 1000 visir. Ytterligare 100 väntas denna vecka. 1000 till har beställts.
 • Skyddshandskar finns i erforderlig mängd och fler kommer att beställas.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel

Sammanfattningsvis ser vi att verksamheternas behov av skyddsutrustning i dagsläget är tillgodosett.


Aktuellt läge 2020-04-20

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd. Ytterligare 20 000 munskydd väntas levereras denna vecka.
 • Långärmade förkläden var tidigare en bristvara, men vi har idag fått en leverans på 480 stycken. Ytterligare cirka 500 väntas denna vecka.
 • Vi har idag fått en leverans på 1000 visir. Ytterligare 100 väntas denna vecka. 1000 till har beställts. 
 • Skyddshandskar finns i erforderlig mängd och fler kommer att beställas.
 • God tillgång på handsprit och ytdesinfektionsmedel

Aktuellt läge 2020-04-17

Läget avseende skyddsutrustning är samma som gårdagen. Se nedan.


Aktuellt läge 2020-04-16

Läget avseende skyddsutrustning är samma som gårdagen, det vill säga:

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden är fortfarande en stor bristvara, men vi arbetar på att fördela de som redan finns i verksamheterna till de verksamheter med störst behov. En leverans av långärmade förkläden väntas under nästa vecka. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Tillverkning av engångsvisir är pågående och levereras kontinuerligt till central förrådet från verksamheter inom kommunen. Det är stor åtgång av visir. Det finns flera pågående beställningar av visir och det är svårt att lämna några exakta leveransdatum.

Aktuellt läge 2020-04-15

 • Samtliga verksamheter ska i dagsläget ha god tillgång till munskydd.
 • Långärmade förkläden är fortfarande en stor bristvara, men vi arbetar på att fördela de som redan finns i verksamheterna till de verksamheter med störst behov. En leverans av långärmade förkläden väntas under nästa vecka. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer eller andra lösningar.
 • Tillverkning av engångsvisir är pågående och levereras kontinuerligt till central förrådet från verksamheter inom kommunen. Det är stor åtgång av visir. Det finns flera pågående beställningar av visir och det är svårt att lämna några exakta leveransdatum. 

Aktuellt läge 2020-04-14

 • Tillverkning av engångsvisir är pågående och levereras kontinuerligt till central förrådet från verksamheter inom kommunen.
 • En större leverans av munskydd har inkommit under dagen. Därefter har utlämning skett till verksamheter med behov. Ytterligare en större leverans av munskydd väntas senare under veckan.
 • Långärmade förkläden är fortfarande en stor bristvara, vi arbetar på att fördela de som redan finns i verksamheterna till de med störst behov. En leverans av långärmade förkläden väntas under veckan. Arbete pågår för att hitta ytterligare leverantörer. 

Det vi i dagsläget framförallt behöver mer av är långärmade skyddsförkläden och munskydd.


Aktuellt läge: 2020-04-07

 • Handsprit finns i lager och levereras snabbt ut till verksamheterna efter behov.
 • Ytdesinfektion finns i lager och levereras snabbt ut till verksamheterna efter behov.
 • Skyddshandskar finns i verksamheterna, nya leveranser kommer under vecka 15.
 • Munskydd, nya stora leveranser kommer under vecka 15.
 • Skyddsförkläden, finns och delas ut där behoven är som störst.
 • Visir finns, och fler kommer att levereras under vecka 15.

Kommunen har fortsatt bra kontroll på behoven av skyddsutrustning. Vi har en god beredskap för att minska smittspridningen. Vi klarar försörjningen av materiel och ingen har saknat någon av den skyddsutrustning som ska användas. Vi har gjort och gör löpande beställningar av det som behövs.

Förvaltningen har upprättat ett gemensamt förråd med dels skyddsutrustning och dels hand- och ytdesinfektionsmedel.

Det genomförs hela tiden inventeringar i samtliga verksamheter inom social- och äldreförvaltningen utifrån vilket material som finns och vad som behövs. Vid akut brist har verksamheterna möjlighet att vända sig till utsedda kontaktpersoner för att hämta material.

Extra fördelning material från Länsstyrelsen

Den 6 april fick kommunen en extra fördelning av material via Länsstyrelsen.

Det innebar att det omgående skickades ut en laddning med visir och munskydd att använda när behov uppstår till samtliga hemtjänstenheter och flertalet Vård & omsorgsboenden.

Senare i veckan väntar vi oss större leveranser av munskydd och skyddshandskar, just nu är dock centralt lager av dessa produkter väldigt begränsat.

Det vi i dagsläget framförallt skulle behöva mer av är långärmade skyddsförkläden och munskydd.

Se tidigare nyhet gällande: Skyddsutrustning i kommunens verksamheter

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 september 2020