Så anpassar vi våra verksamheter

På den här sidan samlar vi information om de kommunala verksamheter som på grund av risk för smittspridning eller minskad bemanning är stängda eller påverkade på annat sätt.

Kollage med symboler för corona på blå bakgrund. Foto: Kollage

Vi arbetar intensivt med att säkra bemanningen, särskilt i kommunens mest prioriterade verksamheter. Vi planerar också för att vid behov kunna förstärka med personal från andra delar av organisationen.

Så här påverkas våra verksamheter för närvarande:

Omsorg och stöd

 • Social- och äldreförvaltningen har gått upp i stabsläge
 • Så genomför vi säkra besök på våra äldreboenden
 • Samtliga kommunala träffpunkter för äldre är stängda. De dagar som vädret tillåter erbjuder Träffpunkterna aktiviteter utomhus.
 • Dagverksamhet med demensinriktning pågår i begränsad omfattning.
 • Växelvården på vård- och omsorgsboendena Hagagården och Johanneslund är stängd.
 • Kommunen utför inte omsorgsinsatser för personer som är på tillfälliga vistelser i Haninge.
 • Familjecentralen där föräldrastöd finns sköts via telefon eller digitalt. Den öppna förskolan har sin verksamhet utomhus.

Besluten om de stängda verksamheterna omprövas vid ändrade förhållanden.

Skola och förskola

 • Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver växelvis distansundervisning för att begränsa smittspridningen och minska trängsel i kollektivtrafiken. 
 • Förskolorna är öppna men eftersom de har en minskad bemanning så sänks vistelsetiden för vissa grupper. Vistelsetiden minskas från 30 timmar till 15 timmar per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa under perioden 6 april till och med 31 december 2020 i enlighet med skollagen.
 • Centrum Vux och Alma Folkhögskola bedriver till största del undervisning på distans. 

Kommunens beslut kan komma att ändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina rekommendationer.

Läs mer om hur förskola och skola arbetar med anledning av corona

Kultur och fritid

 • Simhallen stängs för allmänheten. Simhallen är fortsatt öppen för skolsim och föreningsverksamhet för barn- och ungdomar.
 • Idrottsanläggningarna är endast tillgängliga för föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet.
 • Bokningsmöjligheter för privatpersoner tas bort för idrottshallar, lokaler i Kulturhuset i Handen och Parkleken i Jordbro.
 • Bastun och raststugan vid Rudan stängs.
 • Biblioteken håller stängt på helgerna och begränsar servicen.
 • Allmänhetens skridskoåkning, guidade visningar på Årsta slott är fortsatt inställda till och med den 23 december.
 • Haninge kommun har tagit beslut om att ställa in alla publika arrangemang inomhus till och med den 31 januari 2021.
 • När det gäller arrangemang som föreningar i Haninge genomför tar de själva beslut kring träningar och arrangemang.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2020