Information om förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset.

Barn på skolgård. Foto: Mostphotos

Det här gäller när barn och elever är sjuka i Haninge kommun

För att undvika smittspridning är det viktigt att vi hjälps åt att följa de rekommendationer som finns. Här har vi listat det som gäller i Haninge kommun.

Det är viktigt att vi hjälps åt och att ditt barn stannar hemma om hen är sjuk. Detta för att förhindra smittspridning i våra verksamheter. Det kan vara svårt att veta när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet och därför vill vi hjälpa dig hur du som vårdnadshavare ska tänka. Ditt barns förskola, skola eller annan verksamhet tar kontakt med dig som vårdnadshavare om ditt barn skulle uppvisa symtom.

Om ditt barn varit sjukt men inte tagit något prov för covid-19

Ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när hen har varit frisk i minst två dygn, 48 timmar, och därmed inte uppvisat något symtom. Om ditt barn känner sig friskt men fortfarande har symtom såsom lite hosta eller har snuva ska det ha gått minst sju dygn sedan ditt barn först blev sjukt. Du ska utgå från ditt barns allmäntillstånd.

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett positivt svar?

Har ditt barn testats och visat sig ha en pågående infektion av covid-19 så behöver ditt barn vara hemma i minst sju dygn sedan första symtom uppvisats och även varit feberfri i 48 timmar.

Om ditt barn har lite hosta eller snuva kvar och ovan har följts kan barnet gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet.

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett negativt svar?

Har ditt barn testats och fått ett negativt svar kan hen återgå till förskola, skola eller annan verksamhet så snart barnet inte har någon feber och känner sig pigg och frisk igen. Du ska utgå från ditt barns allmäntillstånd.

Sänkt vistelsetid på förskola för vissa grupper

Under perioden 6 april till och med 31 december 2020 är vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa sänkt till 15 timmar per vecka istället för 30 timmar per vecka.

Folkhälsomyndighetens råd till förskolor och skolor

Om elev eller personal skulle visa sig vara smittad

Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras.

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Vid eventuell stängning av förskola/skola

En ny lag gör det möjligt för regeringen och huvudmän att stänga förskolor och skolor och annan pedagogisk verksamhet i vissa fall vid extraordinära händelser. Kommunen erbjuder i sådant fall förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har planering och beredskap för att hantera eventuell stängning.

Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver växelvis distansundervisning 

För att fortsätta att begränsa smittspridningen och minska trängsel i kollektivtrafiken bedriver Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet sedan höstlovet distansundervisning på rullande schema. Mer information om distansundervisning på Fredrika Bremergymnasiet

Vuxenutbildning i Haninge kommun

Centrum Vux och Alma Folkhögskola bedriver till största del undervisning på distans. 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 november 2020