Information om förskola och skola

Utbildningsförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset.

Det här gäller när barn och elever är sjuka i Haninge kommun

För att undvika smittspridning är det viktigt att vi hjälps åt att följa de rekommendationer som finns. Här har vi listat det som gäller i Haninge kommun.

Det är viktigt att vi hjälps åt och att ditt barn stannar hemma om hen är sjuk. Detta för att förhindra smittspridning i våra verksamheter. Det kan vara svårt att veta när ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet och därför vill vi hjälpa dig hur du som vårdnadshavare ska tänka. Ditt barns förskola, skola eller annan verksamhet tar kontakt med dig som vårdnadshavare om ditt barn skulle uppvisa symtom.

Om ditt barn är symptomfri men en familjemedlem har covid-19

Enligt rekommendationer som utfärdades den 1 december uppmanas barn som är symptomfria, men med familjemedlemmar med konstaterad smitta, att stanna hemma. Folkhälsomyndigheten förändrar rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet då covid-19 innebär påfrestningar för skolverksamheten. 

Om ditt barn varit sjukt men inte tagit något prov för covid-19

Ditt barn kan gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när hen har varit frisk i minst två dygn, 48 timmar, och därmed inte uppvisat något symtom. Om ditt barn känner sig friskt men fortfarande har symtom såsom lite hosta eller har snuva ska det ha gått minst sju dygn sedan ditt barn först blev sjukt. Du ska utgå från ditt barns allmäntillstånd.

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett positivt svar?

Har ditt barn testats och visat sig ha en pågående infektion av covid-19 så behöver ditt barn vara hemma i minst sju dygn sedan första symtom uppvisats och även varit feberfri i 48 timmar.

Om ditt barn har lite hosta eller snuva kvar och ovan har följts kan barnet gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet.

Har ditt barn testats för covid-19 och fått ett negativt svar?

Har ditt barn testats och fått ett negativt svar kan hen återgå till förskola, skola eller annan verksamhet så snart barnet inte har någon feber och känner sig pigg och frisk igen. Du ska utgå från ditt barns allmäntillstånd.

Om elev eller personal skulle visa sig vara smittad

Om det skulle upptäckas att en elev, ett förskolebarn eller personal har en coronavirusinfektion på en skola/förskola finns tydliga rutiner för hur detta ska hanteras.

Vi vill förtydliga att smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess. Utbildningsförvaltningen, liksom kommunen i övrigt, lämnar aldrig ut uppgifter med hänsyn till sekretessen och familjernas integritet.

Beslut om tillfällig stängning av Öppna förskolan i Haninge kommun


Grund- och förskolenämnden har beslutat att från och med den 21 december 2020 till och med den 24 januari 2021 tillfälligt stänga den öppna förskoleverksamheten i Haninge kommun.

Anledningen är de nya restriktioner som meddelades av regeringen och Folkhälsomyndigheten den 18 december. Samt att smittspridningen i Stockholms län fortsätter utan tecken på avmattning och den tunga belastningen på regionens sjukvård. Aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen (SSR), där Haninge kommun ingår, anser att det nu är av stor vikt att med ett kraftfullt och samlat agerande möta denna utmanande situation. Detta innebär att vi i möjligaste mån stänger verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva. 

Sänkt vistelsetid på förskola för vissa grupper


Under perioden 6 april till och med 31 december 2020 är vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa sänkt till 15 timmar per vecka istället för 30 timmar per vecka. Beslutet kring sänkt vistelsetid är förlängt och gäller även fortsatt mellan den 1 januari 2021 och den 30 juni 2020. 

Samtliga högstadieskolor i Haninge kommun bedriver flexibel undervisning 

I och med regeringens förordningsändring om möjligheter för högstadieskolor att använda distansundervisning har Haninge kommun beslutat att låta högstadieskolorna gå över till så kallad flexibel skolgång för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Beslutet gäller från och med måndag den 11 januari till och med den 24 januari. Beslutet gäller inte för grundsärskolan.

Mer information hittar du här. 

Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet bedriver distansundervisning 

För att fortsätta att begränsa smittspridningen och minska trängsel i kollektivtrafiken bedriver Fredrika Bremergymnasiet och Riksäpplet distansundervisning på heltid från och med den 7 december till den 24 januari 2021. 

Vuxenutbildning i Haninge kommun

Centrum Vux och Alma Folkhögskola bedriver till största del undervisning på distans. 

Vid eventuell stängning av förskola/skola

En ny lag gör det möjligt för regeringen och huvudmän att stänga förskolor och skolor och annan pedagogisk verksamhet i vissa fall vid extraordinära händelser. Kommunen erbjuder i sådant fall förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Utbildningsförvaltningen har planering och beredskap för att hantera eventuell stängning.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 januari 2021