Information gällande vaccin mot covid-19

Haninge kommun samverkar med både regionala och nationella myndigheter för att minska smittspridningen och dess effekter på vår region och kommun. Region Stockholm har ansvar för att vaccinera de som bor i regionen. Haninge kommun samarbetar med Region Stockholm om genomförandet av vaccinationer i Haninge.

Vaccineringen av prioriterade grupper inom Haninge kommuns vård- och omsorgsverksamhet pågår. Den genomförs successivt eftersom tillgången på vaccin kommer vara både begränsad och ojämn under lång tid.

De senaste händelserna kring vaccinationer i Haninge

2021-01-15
De första vaccineringstillfällena i Haninge för personal sker söndagen den 17/1 och den 19/1. Bokningsläget för vaccineringen av personal ser positivt ut och kommer att ske i en rad olika lokaler runt om i länet. För vaccineringen har VaccinDirekt ansvar för helheten på uppdrag av Region Stockholm. För att underlätta deras arbete kommer medarbetare från Haninge kommun vara behjälpliga i logistik och iordningställande av lokal för ändamålet. Fram till i onsdags hade 537 personer (personal fördelat på hela länet) valt att boka sig för vaccination i denna lokal.

2021-01-15
Alla som bor på särskilda boenden i kommunen och som valt att vaccinera sig (vaccinationen är frivillig) har under veckan fått sin första dos. Detta gäller både kommunala och privata boenden. Dos två ges tre veckor efter första dosen.

2021-01-12
Vaccineringen av äldre på vård- och omsorgsboende (våbo) som påbörjades på Vallagården under vecka ett och har flutit på bra. Vecka två är det övriga våbo samt privata vårdgivare på våbo som påbörjar vaccineringen. Som planen ser ut just nu så ska alla boende på vård- och omsorgsboende som samtycker till vaccinering (och det är de flesta) fått sin första dos den 15/1. Dos två ges tre veckor efter första dosen.

Äldre händelser

Om vaccinationer i Haninge

Vaccinationerna i Haninge ska ske på ett metodiskt, tryggt och smittsäkert sätt, och utifrån Folkhälsomyndighetens prioritering. Information om hur vaccinationer går till meddelas av Region Stockholm.

Vaccinationerna mot covid-19 är gratis.

Folkhälsomyndighetens prioritering

Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering där de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka får vaccin först:

  1. Personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
  2. Personer som arbetar nära människor som har stort behov av skydd mot sjukdomen. Det kan vara inom äldreomsorgen, sjukvården eller omsorgen.
  3. Vuxna som bor tillsammans med någon som har hemtjänst.
  4. Personer som är 70 år eller äldre. Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer med stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka.
  5. Övrig befolkning som är 18 år eller äldre.

I vissa fall kan det uppstå spilldoser vid ett vaccineringstillfälle som inte kan transporteras vidare på ett smittsäkert sätt. Vid dessa tillfällen erbjuds vaccinering till andra prioriterade grupper. Läs mer i Nationell plan för vaccination mot covid-19 via länk nedan.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2021