Krisberedskap

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Det kan till exempel handla om stormar, omfattande el- och värmeavbrott eller förorenat dricksvatten. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera den. Här kan du läsa om hur du får hjälp och information vid en kris, vad du kan göra för att förbereda dig och hur kommunen arbetar med sin krisberedskap.

Nedfallna träd i samband med stormen Alfrida Foto: Mostphotos

Kris – extraordinär händelse

Extraordinära händelser är situationer eller händelser som markant avviker från det normala och innebär en allvarligare störning eller en överhängande risk för en allvarligare störning i viktiga samhällsfunktioner. En extraordinär händelse kräver ofta både brådskande och kraftiga insatser från samhället.

Exempel på extraordinära händelser:

 • Allvarliga störningar på infrastruktur
 • Giftiga och miljöfarliga utsläpp
 • Värmeförsörjningsavbrott
 • Omfattande trafikolyckor
 • Kraftiga snöoväder
 • Fartygsförlisningar
 • Kärnkraftsolyckor
 • Naturkatastrofer
 • Översvämningar
 • Fågelinfluensan
 • Större bränder
 • Större vattenavbrott
 • Längre elavbrott

Ta del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) film som berättar mer om krisberedskap och civilt försvar.

 

Kontaktuppgifter

Akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö
112

Närpolisen i Handen (ej akut)
114 14

Nationellt informationsnummer
113 13

Södertörns brandförsvarsförbund
08-721 22 00

Haninge kommun, växel
08-606 70 00

Senast uppdaterad: 1 april 2021