Innan något händer - vad kan du göra?

Det finns mycket du kan göra för att klara av kriser och olyckor på ett bättre sätt. Devisas Nyckel till Första Hjälpen är framtagen i samarbete med Röda Korset.

Våra tips

  • Gör en ordentlig genomgång av din bostad - brandskydd, utrymningsmöjligheter, maskiner, elinstallationer med mera.
  • Olyckor och kriser är inte bara stora bränder eller stormar, att falla, skära sig eller klämma sig är också olyckor.
  • Förvara dina värdesaker på ett tryggt och brandsäkert sätt.
  • Fundera på hur du ska agera i olika kris och olyckssituationer så att du är mentalt förberedd.
  • Utbilda dig inom till exempel livräddning och första hjälpen. Kan vara ovärderligt.
  • Gör andra i din omgivning medvetna om vilka olycksrisker som finns och hur de ska agera.
  • Om det finns barn i bostaden - gör dom delaktiga och medvetna om vad de ska göra vid till exempel en brand.

Mer information

Mer information och tips på hur du förebygger olycksrisker finns bland annat på försäkringsbolagens hemsidor.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 augusti 2015