Viktiga länkar från andra myndigheter

Här har vi samlat viktiga länkar till information från andra myndigheter.

Viktiga länkar till andra myndigheter

Krisinformation

Samlad information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet

Information in English about the corona virus


Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens sammanställning av frågor och svar gällande symptom på smitta och hur viruset smittar


Vårdguiden 1177

Vårdguiden 1177 samlad information om corona/covid-19

Om covicbevis och om covidbevis för dig som saknar svenskt personnummer

Om du har mycket svårt att andas, ring 112

Ring alltid först
Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.


Vårdgivarguiden

Vårdgivarguidens information, stöd och tjänster till vårdgivare i Region Stockholm

Vårdgivarguidens informationsmaterial som affischer, flyers och annat material


Region Stockholm

Region Stockholms information om coronaviruset
Official information on the corona virus in English


Socialstyrelsen

Socialstyrelsen.se - samlad information och stöd till dig som arbetar inom vård- och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag

Socialstyrelsen.se - information in English about the corona virus


IVO

IVO tar emot tips om risker och brister inom vård och omsorg - som har hänt eller riskerar att hända


Södertörns Miljö och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

smhof.se - information om serveringstillstånd, uteservering och tillsyn

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera. (Folkhälsomyndigheten.se


Livsmedelsverket

Coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Livsmedelsverkets frågor och svar för företag
Livsmedelsverkets frågor och svar för offentliga kök


SKR

Information till offentliga kök med anledning av covid-19


Försäkringskassan

Samlad information från Försäkringskassan om ersättning för karens, smittbärarpenning, vab och andra ersättningar


Konsumentverket

Samlad information från Konsumentverket om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor

Samlad information från Konsumentverket om var du kan vända dig vid olika ekonomiska problem


11313.se: För generella frågor kring coronaviruset


Krisstöd

Patienter som är oroliga för sig själva eller närstående, eller är anhöriga till någon som är sjuk eller har avlidit kan kontakta sin vårdcentral för att få krisstöd. Stödet kan erbjudas antingen som ett fysiskt besök (om vårdgivaren bedömer att det är säkert och/eller nödvändigt), via telefon, chatt eller videosamtal. Alla vårdcentraler har tillgång till kurator eller psykolog.

1177.se

Uppdrag psykisk hälsa: information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider


Länsstyrelsen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den tillfälliga lagen innebär att regeringen och myndigheter inför begränsningar för verksamheter avseende: 

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen. Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa. Vill du rapportera om trängsel vänligen kontakta: pandemilag.stockholm@lanssyrelsen.se

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar endast för tillsynen av trängsel på serveringsställen och att gällande restriktioner avseende servering av alkohol samt att alkohollagen följs.

Läs mer om tillsynen på Länsstyrelsens sida Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Senast uppdaterad: 3 februari 2021