Samverkansavtal mellan kommunen och Polisen

Haninge kommun och polisområde Stockholm syd har ett samverkansavtal för att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet. Genom avtalet stärks en redan tät samverkan mellan kommunen och polisen med målet att minska brottsligheten och öka tryggheten i Haninge.

Avtalet underlättar samordningen av resurser samt kunskaps- och informationsdelning med målet om ett effektivare arbete för att minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens invånare. Kommunen har tillsammans med polisen tagit fram en lokal lägesbild som kartlägger förutsättningar och behov i Haninge.

Senast uppdaterad: 21 april 2021