Psykiskt och socialt omhändertagande vid svåra olyckor och katastrofer

En svår olycka, katastrof eller extraordinär händelse omfattar ofta många personer, inte bara de som är direkt drabbade utan även vänner, klasskamrater, ögonvittnen med flera.

Exempel på detta är bussolyckan i Norge med skolelever från Kista, Estonias undergång, diskoteksbranden i Göteborg, tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Det är viktigt att kunna erbjuda stöd även till dem som drabbas indirekt, för att så långt det möjligt minska långvariga eller senare uppkomna skadeverkningar. 

Enligt socialtjänstlagen har kommunen ansvar för att de som bor och vistas här får det stöd och den hjälp de behöver i det psykiska och sociala omhändertagandet i samband med svåra olyckor eller katastrofer.

Psykiskt och socialt omhändertagande vid svåra olyckor och katastrofer

Senast uppdaterad: 2 december 2016